Käsillä tekemisen taidot käytössä

Kone- ja tuotantotekniikan ammattilainen, levyseppähitsaaja Samuli Ylinen kokoaa maatalouskoneiden turvaohjaamoja MSK Group Cabinsilla. Helppokäyttöisiä ja ergonomisia turvaohjaamoja eri puolille maailma - loppukäyttäjälle miellyttävä työympäristö.

Samuli on MSK Cabinsilla kokoonpanolinjan tiimin pienryhmässä kokoamassa maatalouskoneiden turvaohjaamoja, joita käytetään 75 maassa eri puolilla maailmaa. 

Kokoonpanolinjalle on 15 asemaa, joissa pienryhmät asentavat turvaohjaamoihin niihin kuuluvat osat, lattiasta kattoon. Samulin asemilla asennustyöt tehdään neljän ammattilaisen pienryhmänä ja töitä vaihdetaan pareittain päivän aikana. Työ on mielenkiintoista ja vaihtelevaa. Parityöskentely edellyttää sosiaalisuutta, jotta työjärjestyksistä voidaan helposti keskustella.

Työssä pääsee toteuttamaan käsillä tekemisen taitoja. "Tavoite on olla maailman paras turvaohjaamoiden valmistaja!"

 

Koulutus

Levyseppähitsaaja, Koulutuskeskus Sedu, Kone- ja tuotantotekniikka

Ammattinimike

Linja kokooja
Tähän mennessä
Samuli Ylinen

Yläasteella kirkas tavoite: ammattiopistoon - käsillä tekeminen kiinnostaa

Kone- ja tuotantotekniikan opiskelijaksi Koulutuskeskus Seduun koneistaja-linjalle

Opintojen ohella töissä

Ensimmäisen vuoden jälkeen vaihto levyseppähitsaaja-linjalle - kiinnosti ja tuntui omalta

Valmistuminen kone- ja tuotantotekniikan ammattiopinnoista - töihin hitsaajaksi

MSK Cabinsille linjakokoajaksi

Linja kokooja

Samuli tekee kokoojan työtään MSK Cabinsin tuotannon kokoonpanolinjan tiimissä. Linjalla kootaan maatalouskoneiden ohjaamot valmiiksi vaiheittain. Samulin pienryhmässä neljä ammattilaista tekee asennustyötään pareittain.

 

Samuli Ylinen

Linja kokooja

Samuli tekee kokoojan työtään MSK Cabinsin tuotannon kokoonpanolinjan tiimissä. Linjalla kootaan maatalouskoneiden ohjaamot valmiiksi vaiheittain. Samulin pienryhmässä neljä ammattilaista tekee asennustyötään pareittain.

 

Yläasteella kirkas tavoite: ammattiopistoon - käsillä tekeminen kiinnostaa

Opintojen ohella töissä

Valmistuminen kone- ja tuotantotekniikan ammattiopinnoista - töihin hitsaajaksi

Kone- ja tuotantotekniikan opiskelijaksi Koulutuskeskus Seduun koneistaja-linjalle

Ensimmäisen vuoden jälkeen vaihto levyseppähitsaaja-linjalle - kiinnosti ja tuntui omalta

MSK Cabinsille linjakokoajaksi

Työkaverit

Kotona työkalut pysyivät käsissä, mopoikäisenä myös skootterin fiksailu onnistui

Lukion jälkeen ammattikorkeakouluun opiskelemaan automaatiotekniikkaa - tulevaisuuden juttu

Opintojen ohessa töissä Pentikillä - esimieskokemusta myymäläpäällikön sijaisuudesta

Työharjoitteluun MSK Cabinsille, koneille valokuvallisia huolto-ohjeita

Työt Cabinsilla jatkuu tuotannonkehitysinsinöörinä, ja opinnot jatkuu

Valmistuminen: Automaatiotekniikan insinööri AMK, koneautomaatio

Cabinsilla nimitys kokoonpano-osastosta vastaavaksi, ja Johtamisen erikoisammattitutkinnon opiskelu työn ohessa

MSK:lla sisaryritys Junkkari haki tuotantopäällikköä - haku ja nimitys

Tuotantopäällikkö

Tuulia on MSK Junkkarin johtoryhmän jäsen, hänen vastuullaan ovat tuotanto ja hankinnat. Yhdessä tiiminsä kanssa - tuotannon asiantuntijat ja ammattilaiset - hän vastaa Junkkarin tuotteiden valmistuksesta. Työ on monipuolista: tuotannon suunnittelu, uusien tuotteiden tuotannollistaminen, ostotoimintojen kilpailutus ja ylläpito, henkilöstöasiat, työsuojeluasiat ja tietenkin tuotannon kehittäminen.  

 

Tuotantopäällikkö

Tuulia on MSK Junkkarin johtoryhmän jäsen, hänen vastuullaan ovat tuotanto ja hankinnat. Yhdessä tiiminsä kanssa - tuotannon asiantuntijat ja ammattilaiset - hän vastaa Junkkarin tuotteiden valmistuksesta. Työ on monipuolista: tuotannon suunnittelu, uusien tuotteiden tuotannollistaminen, ostotoimintojen kilpailutus ja ylläpito, henkilöstöasiat, työsuojeluasiat ja tietenkin tuotannon kehittäminen.  

 

Kotona työkalut pysyivät käsissä, mopoikäisenä myös skootterin fiksailu onnistui

Opintojen ohessa töissä Pentikillä - esimieskokemusta myymäläpäällikön sijaisuudesta

Työt Cabinsilla jatkuu tuotannonkehitysinsinöörinä, ja opinnot jatkuu

Cabinsilla nimitys kokoonpano-osastosta vastaavaksi, ja Johtamisen erikoisammattitutkinnon opiskelu työn ohessa

Lukion jälkeen ammattikorkeakouluun opiskelemaan automaatiotekniikkaa - tulevaisuuden juttu

Työharjoitteluun MSK Cabinsille, koneille valokuvallisia huolto-ohjeita

Valmistuminen: Automaatiotekniikan insinööri AMK, koneautomaatio

MSK:lla sisaryritys Junkkari haki tuotantopäällikköä - haku ja nimitys

Lukiossa: opiskelemaan tietotekniikkaa "pelialaa" vai konetekniikkaa

Kone- ja tuotantotekniikkaa opiskelemaan Seinäjoen ammattikorkeakouluun

Valmistuminen insinööriksi ja MSK Groupin Cabinsille suunnittelijaksi tuotantoon

Konetekniikan jatko-opinnot kiinnostaa - opiskelemaan Tampereen teknilliseen yliopistoon ja opintojen ohessa töihin MSK:n Junkkarille

Konetekniikan DI, pääaine koneiden ja järjestelmien suunnittelu, sivuaine tuotantotekniikka

Junkkarilla tuotannon kehitysinsinööriksi

Eteneminen tuotekehityksen johtoon tuotekehityspäälliköksi

Tuotekehityspäällikkö

Tarmo johtaa MSK Junkkarilla neljän hengen tuotekehitystiimiä. Tiimin tehtävä on suunnitella uusia tuotteita ja kehittää maa- ja metsätalouskoneista taloudellisesti ja tehokkaasti valmistettavia, asiakkaille energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä. Tuotekehityspäällikön työ on suurimmaksi osaksi esimiestyötä, ihmisten johtamista ja projektinhallintaa. Tarmo haluaa itsekin olla mukana suunnittelussa. Uusien tuotteiden ja tuoteparannusten suunnittelu aloitetaan tiimin ideariihillä. Suunnitteluprosessissa tehdään paljon yhteistyötä myös asiakkaiden ja loppukäyttäjien kanssa. Tiimiä ja Tarmoa innostaa olla tekemässä "vihreämpää maailmaa".

Tuotekehityspäällikkö

Tarmo johtaa MSK Junkkarilla neljän hengen tuotekehitystiimiä. Tiimin tehtävä on suunnitella uusia tuotteita ja kehittää maa- ja metsätalouskoneista taloudellisesti ja tehokkaasti valmistettavia, asiakkaille energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä. Tuotekehityspäällikön työ on suurimmaksi osaksi esimiestyötä, ihmisten johtamista ja projektinhallintaa. Tarmo haluaa itsekin olla mukana suunnittelussa. Uusien tuotteiden ja tuoteparannusten suunnittelu aloitetaan tiimin ideariihillä. Suunnitteluprosessissa tehdään paljon yhteistyötä myös asiakkaiden ja loppukäyttäjien kanssa. Tiimiä ja Tarmoa innostaa olla tekemässä "vihreämpää maailmaa".

Lukiossa: opiskelemaan tietotekniikkaa "pelialaa" vai konetekniikkaa

Valmistuminen insinööriksi ja MSK Groupin Cabinsille suunnittelijaksi tuotantoon

Konetekniikan DI, pääaine koneiden ja järjestelmien suunnittelu, sivuaine tuotantotekniikka

Eteneminen tuotekehityksen johtoon tuotekehityspäälliköksi

Kone- ja tuotantotekniikkaa opiskelemaan Seinäjoen ammattikorkeakouluun

Konetekniikan jatko-opinnot kiinnostaa - opiskelemaan Tampereen teknilliseen yliopistoon ja opintojen ohessa töihin MSK:n Junkkarille

Junkkarilla tuotannon kehitysinsinööriksi

Isona AMKiin ja insinööriksi! Rakennusinsinööri?

Armeijassa tupakaveri innosti automaatiotekniikkaan - iltavapaat pääsykokeisiin valmistumista

Seinäjoen ammattikorkeakouluun opiskelemaan tietotekniikan insinööriksi, mekatroniikka

Konesuunnittelu innosti opiskeluaikana - opinnoista valmiudet myös mekaniikkasuunnittelijan työhön

Kesätöissä ja työharjoittelussa tuotesuunnittelijana

Valmistumisen jälkeen kiinteistöjen huollosta MSK:lle tuotesuunnittelijaksi

Vaihto suunnittelutoimistoon, projekteja "vuokrasuunnittelijana" erilaisille yrityksille, myös MSK:lle

Esimiestyö alkaa kiinnostaa - MSK:lta kysely uusiin tehtäviin, uudet vastuut mutta tuttu paikka: esimiestehtäviin!

Esimies, protovalmistus ja huolto

Mikko on MSK Cabinsilla proto-osaston ja huolto-osaston esimies. Proto-osaston "Pelle Pelottomat", mekaniikkasuunnittelijat ja asentajat, valmistavat uusien tuotteiden prototyypit yhteistyössä tuotekehityksen kanssa sekä tuotannossa tarvittavat työkalut ja apuvälineet. Huollon ammattilaiset huolehtivat, että koneet ja laitteet toimivat moitteettomasti. Suurin osa Mikon työpäivistä on esimiestyötä; tiimiläisten ohjaamista ja asioiden hoitamista sekä suunnittelupalavereja muiden osastojen kanssa. Muun ajan vievät projektien johtaminen, materiaalien hankinta ja aikatauluista huolehtiminen. Tärkeintä työssä on tarjota omille tiimeille laadukkaat ja tehokkaat työnteon edellytykset.   

Esimies, protovalmistus ja huolto

Mikko on MSK Cabinsilla proto-osaston ja huolto-osaston esimies. Proto-osaston "Pelle Pelottomat", mekaniikkasuunnittelijat ja asentajat, valmistavat uusien tuotteiden prototyypit yhteistyössä tuotekehityksen kanssa sekä tuotannossa tarvittavat työkalut ja apuvälineet. Huollon ammattilaiset huolehtivat, että koneet ja laitteet toimivat moitteettomasti. Suurin osa Mikon työpäivistä on esimiestyötä; tiimiläisten ohjaamista ja asioiden hoitamista sekä suunnittelupalavereja muiden osastojen kanssa. Muun ajan vievät projektien johtaminen, materiaalien hankinta ja aikatauluista huolehtiminen. Tärkeintä työssä on tarjota omille tiimeille laadukkaat ja tehokkaat työnteon edellytykset.   

Isona AMKiin ja insinööriksi! Rakennusinsinööri?

Seinäjoen ammattikorkeakouluun opiskelemaan tietotekniikan insinööriksi, mekatroniikka

Kesätöissä ja työharjoittelussa tuotesuunnittelijana

Vaihto suunnittelutoimistoon, projekteja "vuokrasuunnittelijana" erilaisille yrityksille, myös MSK:lle

Armeijassa tupakaveri innosti automaatiotekniikkaan - iltavapaat pääsykokeisiin valmistumista

Konesuunnittelu innosti opiskeluaikana - opinnoista valmiudet myös mekaniikkasuunnittelijan työhön

Valmistumisen jälkeen kiinteistöjen huollosta MSK:lle tuotesuunnittelijaksi

Esimiestyö alkaa kiinnostaa - MSK:lta kysely uusiin tehtäviin, uudet vastuut mutta tuttu paikka: esimiestehtäviin!