Juankosken lukion opintokäyntikohteet

Koulu
Juankosken lukio
Teema
Tulevaisuuden elinympäristö
Opintokäyntikohteet
VALMET Technologies
ENFO Oyj sekä Savonia AMK

Paperin testaus VALMET Technologies viiratehtaalla

Perjantaina 13.4.2018 FY09-ryhmämme pääsi tutustumaan Juankoskella toimivan Valmetin toimintaan. Jakauduimme kahteen ryhmään, joista toinen pääsi tutustumaan viiran tutkimiseen ja toinen paperin testaukseen.

Paperin testausryhmää ohjasi Valmetilla työskentelevä Senja Miettinen. Hän kertoi meille, kuinka Valmetilla tutkitaan paperin sileyttä, huokoisuutta ja imukykyä. Pääsimme testaamaan tavallisen kopiopaperin, sanomalehtipaperin ja SC-paperin (superkalanteroidun paperin) sileyttä. Kirjasimme tulokset ylös ja laskimme niistä keskiarvon.

Paperin imukykyä testasimme risiiniöljyn avulla. Aluksi mittasimme paperin painon. Sitten annoimme paperin imeä öljyä kolmen sekunnin ajan, minkä jälkeen pyyhimme pois ylimääräisen öljyn. Sitten mittasimme paperin painon uudelleen ja vähensimme tämän painon ensimmäisestä mittauksesta, jolloin saimme paperin imeneen öljyn painon.

Tämän lisäksi pääsimme tutustumaan pyyhkäisyelektronimikroskoopin (SEM-mikroskooppi) käyttöön. Sen kaltaisilla mikroskoopeilla kuva voidaan suurentaa jopa 2 000 000-kertaiseksi. Kuvasta pystyy näkemään pinnan muodot selkeästi, mikä on esimerkiksi tavallisessa mikroskoopissa hankalaa. Meille näytettiin, kuinka mikroskoopille tehdään oikeanlainen näyte. Samalla pääsimme myös näkemään, kuinka elektronimikroskoopilla otettiin kuva paperinäytteestä. Samalla meille myös näytettiin, kuinka mikroskoopille tehdään oikeanlainen näyte. Tämä kuva oli 60-kertainen.

Viiran tutkiminen / Valmet Technologies

Fysiikan ryhmämme kävi tutustumassa Juankoskella toimivaan Valmet Technologies Oy-yritykseen perjantaina 13.4.2018. Ryhmä jaettiin puoliksi esittelykierroksen jälkeen; puolet menivät paperin testausryhmään ja puolet viiran tutkimusryhmään.

Kerromme oppimisprojektissamme viiran tutkimusryhmän toiminnasta. Tutkimusryhmä tutkii viiran ilman- sekä vedenläpäisykyvyn, jäännösvenymän ja murtolujuuden.

Ilmanläpäisykykyä mitataan laittamalla viira aina paperipuoli ylöspäin, jolloin mitattava ilma virtaa kudoksen läpi paperipuolelta kulutuspuolelle. Mittaukseen saa käyttää vain kalibroitua laitetta sekä sitä ei ikinä tehdä saumareunasta. Eniten käytettyjen viirojen ilmanläpäisykyvyt ovat välillä 4500-8000 m^3/m^2h.

Vedenläpäisykykyä mitataan Valmet-vedenläpäisykyvyn mittauslaitteella ottamalla viiran kudoksesta näytepala ja laittamalla se laitteeseen. Viiran läpi valutetaan vettä paperipuolelta kulutuspuolelle. Laite mittaa veden virtausajan kudoksen läpi. Tulos ilmoitetaan sekunnin tarkkuudella.

Jäännösvenymä -testillä tutkitaan, paljonko viira venyy loimisuunnassa, kun sitä kuormitetaan tietyillä kuormilla vakionopeudella. Tulos ilmoitetaan kolmen näytteen keskiarvona prosenteissa.

Murtolujuus selvitetään vetolaitteella vetämällä näytteet poikki vetokojeella. Testiä varten valmistetaan 20 x 300 mm suuruinen näyte. Näytteestä mitataan kriittinen paksuus, kudoksen kulumisvara sekä sen murtolujuus. Tuloksena saadaan vetomurtolujuus N/cm.

Savonia ammattikorkeakoulu

Savonia ammattikorkeakoulu

Niki, Ville ja Sakari
Juankosken Lukio A16

 

Vierailu teknisen puolen työhallissa ja luennolla.

-Kävimme Savonia amk:ssa vierailulla 17.4.2018 Fysiikan ryhmän kanssa. Vierailulla keskityimme pääosin tekniseen puoleen.

-Saavuimme Savonialle klo 10.15 ja aloitimme lähes heti kierroksen, jossa ensin menimme katsomaan metallialan työtiloja, jossa saimme lyhyen esittelyn mikä on Dynaaminen kuormituskehä, jolla siis testataan eri materiaalien kestävyyttä ja heikkoja kohtia.

 

-Seuraavaksi menimme seuraamaan vähäksi aikaa englanninkielistä ”Mechanical engineering” kurssia, jossa opiskelijoita oli ympäri maailmaa, ja heidän tehtävänä oli tällä kurssilla rakentaa drone, jolla voi esimerkiksi kuljettaa pelastustarvikkeita, lääkkeitä tai ilmoittaa ihmisille vaarasta. Opiskelijoilla oli jo hienoja ideoita ja visioita omista droneistaan, ja jotkut olivat jo alkaneet rakentamaan, jopa lentämään omiaan. Opiskelijat myös näyttivät powerpoint esitykset mitä on pitänyt huomioida suunnitellessa ja rakentaessa.

 

Takaisin halliin ja 3D-tulostimet

-Kun luento loppui, lähdimme takaisin alakertaan katsomaan vielä metallityökoneita, esimerkiksi hitsaus ja leikkauskoneita. Meille esiteltii esimerkiksi plasmaleikkuri ja laserhitsausasema, jonka hinta on noin 1,5 miljoonaa euroa, joka leikkaa jopa 40mm metallia ja tila täytyy sulkea ihmisiltä leikkauksen ajaksi.

Plasmaleikkuri ja laserhitsausasema.

Esittelyn jälkeen lähdimme viimeiseen kohteeseen, eli katsomaan 3D-tulostimia ja niiden toimintaa, Savonialla oli siellä 5 tulostinta, jotka kaikki oli hieman erilaisia ja eri tarkoituksia varten, näimme myös kun yksi tulostin oli juuri tulostamassa jotain.

 

 

 

MIelipiteet savoniasta

-Savonia oli todella mielenkiintoinen ammattikorkeakoulu, tekninen ja metalli ala jossa kävimme tutustumassa, olivat kiinnostavia. Työtilat olivat hyvät ja siistis, toisaalta luokat voi olla ensikertaa kiertävälle aika hankalia löytää, mutta pienellä oppimisella ne ovat helppo muistaa.

-Luento missä kävimme, vaikutti myös mukavalle, se vaikutti melko leppoisalle, mutta huomasimme että jos amk:ssa haluaa pärjätä, joutuu työtä tekemään aika paljon myös kouluajan ulkopuolella. Luentoluokka oli aika paljon erilainen kuin lukion luokka, pöydät oli pitkiä ja niitä ei ollut montaa. Monta oppilasta oli ilmeisesti Saksassa reissussa.

-3D-tulostimet löytyi päärakennuksen kellarista, jonne menimme hieman omituista reittiä, mutta se olikin aivan ruokasalin alapuolella.

MyTech - Enfo

Mikä Enfo on?

Enfo on tietojenkäsittely ja IT-alan yritys, jonka asiakkaana on suurimmaksi osakseen yksityisiä yrityksiä, mutta joukossa on myös VR ja Savon Voima. Enfo auttaa yrityksiä tietotekniikassa ylläpitämällä esim. VR:n junia ja HSL:n lippuautomaatteja. Enfo huoltaa ja ylläpitää yrityksien palvelimia ja auttaa tietoteknisissä ongelmissa.

Enfo ennen ja nyt

Enfon juuret tulee vuonna 1964 perustetusta Tietosavo Oy yrityksestä, joka vaihtoi nimensä vuonna 2001 Enfoksi. 2007 Enfo jakautui kahtia, jolloin syntyi IT-palvelutalo Enfo Oyj ja teleoperaattoritoimija Kuopion Puhelin Oy. Vuodesta 2008 lähtien ostanut ruotsalaisia yrityksiä, kuten vuonna 2008 Semcon Innovation AB:n, vuonna 2011 osti Enjoy IT Integration AB:n vahvistaen integraatioliiketoimintaansa ja samana vuonna osti myös Pointer Sweden AB konsultointiyhtiön. Enfo on ollut pohjoismainen yritys vuodesta 2011 lähtien.

Suomessa Enfo toimii Espoossa ja Kuopiossa, Ruotsi tosin tällä hetkellä suurempi vaikuttaja. Suomessa se pitää huolta yrityksien tietotekniikasta ja tietoverkoista, kuten WLAN. Espoossa toimii myynti ja palvelun hallinta, Kuopiossa on tuotantokoneisto, jossa tarkoin suojellut palvelimet ovat maan alla. Enfo on yhteistyössä pilvipalveluiden sijalta Microsoftin ja Amazonin kanssa.

Kuopion toimipiste

Service Desk

Service Desk on tila jossa on neljä tiimiä joille on jaettu omat asiakkaansa eli yritykset. Tilana Service Desk on hiljainen ja työympäristö on suljettu, jonne ei kaikki työntekijät pääse. Tiimit seuraavat yritysten laitteiden tilaa ja auttavat niitä tarvittaessa ongelmissa.

Yleensä työntekijän toimipisteessä on 2-4 näyttöä ja hänellä on kuulokkeet joilla vastaanottaa puheluita yrityksiltä.

Työ Enfolla

Enfolla tarvitsee töissä ollessaan erinäisiä sosiaalisia taitoja, kuten esiintymis-, kieli-, koulutus -ja organisointitaitoja. On hyvä myös omata hieman järjestelmällisyyttä ja itsensä johtamiskykyä.

Opiskelijoita otetaan myös töihin Enfolle. Opiskelijat tulevat opintojensa aikana töihin Enfolle, koulun jälkeen normaaleihin tuntitöihin tai kesätöihin. Kun he ovat saaneet opintonsa loppuun, voivat he tulla suoraan töihin Enfolle. Kesätöissä ja opintojen aikana olevissa töissä opiskelijat harjoittelevat talon tavoille ja opettelevat esimerkiksi Service Deskissä työskentelyä.

 

Liitteen kuvissa myös vanhoja laitteita, kuten todella vanha kannettava tietokone Service Deskin ulkopuolella.