Insinöörikin on asiakaspalvelija

Konetekniikan DI Tuomas Loiskekosken työ Outotecin teknisessä tuessa vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen. Hän tuntee koneiden ja laitteiden teknologiaratkaisut ja pystyy toimittamaan asiakkaiden tarvitsemat varaosat nopeasti.

 

Tuomas on varaosainsinööri Outotecin teknisessä tuessa. Varaosatiimissä jokainen tekee työtään itsenäisesti, mutta ongelmia ratkotaan yhdessä tiimiläisten ja suunnittelijoiden sekä tuotevastaavien kanssa.

Tiimin tehtävä on selvittää mitä varaosia asiakkaiden koneet ja laitteet tarvitsevat, jotta niiden toiminta voidaan varmistaa. Työ on välillä "salapoliisityötä". Outotecin kehittämien ympäristöystävällisten teknologiaratkaisujen tekninen tuntemus onkin tärkeää, kun asiakkaan koneeseen tai laitteeseen on löydettävä varaosa, mutta itse laitetta ei pääse tarkastelemaan.

"Vaativien ongelmien ratkaisu ja asiakkaiden auttaminen innostaa!"

Koulutus

Diplomi-insinööri, Aalto-yliopisto, Tuotantotekniikka

Ammattinimike

Spare parts engineer
Tähän mennessä
Tuomas Loiskekoski

LUMA-aineet kiinnosti koulussa, erityisesti fysiikka

Lukiosta Aalto-yliopistoon opiskelemaan konetekniikkaa lukemaan tuotantotekniikkaa, sivuaineena teollisuustalous

Pääaineeksi tuotantotekniikka ja sivuaineeksi teollisuustalous

Vaihto-opiskelijana Pohjois-Italiassa

Kesät töissä Outotecillä

Valmistuminen diplomi-insinööriksi ja Outotecille tekniseen tukeen töihiin

Spare parts engineer

Tuomas on asiakaspalvelija Outotecin teknisen tuen varaosatiimissä. Tiimin tehtävä on toimittaa asiakkaille oikeat varaosat koneisiin ja laitteisiin. Varaosainsinöörin on tunnettava Outotecin kehittämät teknologiaratkaisut, jotta asiakkaille pystytään toimittamaan oikeat osat kuluneiden tai vaurioituneiden tilalle.

Tuomas Loiskekoski

Spare parts engineer

Tuomas on asiakaspalvelija Outotecin teknisen tuen varaosatiimissä. Tiimin tehtävä on toimittaa asiakkaille oikeat varaosat koneisiin ja laitteisiin. Varaosainsinöörin on tunnettava Outotecin kehittämät teknologiaratkaisut, jotta asiakkaille pystytään toimittamaan oikeat osat kuluneiden tai vaurioituneiden tilalle.

LUMA-aineet kiinnosti koulussa, erityisesti fysiikka

Pääaineeksi tuotantotekniikka ja sivuaineeksi teollisuustalous

Kesät töissä Outotecillä

Lukiosta Aalto-yliopistoon opiskelemaan konetekniikkaa lukemaan tuotantotekniikkaa, sivuaineena teollisuustalous

Vaihto-opiskelijana Pohjois-Italiassa

Valmistuminen diplomi-insinööriksi ja Outotecille tekniseen tukeen töihiin

Työkaverit

"Unelma-ammatti", työ, jolla on merkitystä vaihtui kuukkausittain: tanssija, opettaja, arkkitehti, journalisti, kirjailija ...

Lukiossa kaikki aineet kiinnosti ja vihreät arvot ja maailman pelastaminen - "mitä isona"? Vahvuudet listaksi - tekniikkaa opiskelemaan

Aalto-yliopistoon Materiaalitekniikan koulutusohjelmaan - mahdollisuus kansainväliseen opiskeluun

Sivuaine, vesi- ja ympäristötekniikka innosti - kestävä kehitys, ympäristöystävälliset teknologiat, prosessien kehittäminen

Sivuaineopintoja myös vaihdossa Itävallassa: Water Management and Environmental Engineering, Universitet für Bodenkultur

Kesät töissä SSAB:lla: operaattori, insinööriharjoittelija

Diplomityöntekijänä Outotecilla

Valmistuminen ja "oikeisiin töihin" SSAB:lle, kehitysinsinööri ja tuotannon suunnitteluinsinööri, nyt Outotecilla Proposal Engineering

Proposal Engineer - Tarjousinsinööri

Katariina on Outotecilla Services-yksikön Global Service Proposal -tiimissä tarjousinsinöörinä. Tiimi toimii myynnin tukena eli suunnittelee asiakkkaille räätälöityjä teknologiaratkaisuja ja hinnoittelee ne sekä tekee tarjoukset. Työt tehdään tiiminä ja yhteistyössä myyjien ja tuotelinjavastaavien kanssa. 

 

Proposal Engineer - Tarjousinsinööri

Katariina on Outotecilla Services-yksikön Global Service Proposal -tiimissä tarjousinsinöörinä. Tiimi toimii myynnin tukena eli suunnittelee asiakkkaille räätälöityjä teknologiaratkaisuja ja hinnoittelee ne sekä tekee tarjoukset. Työt tehdään tiiminä ja yhteistyössä myyjien ja tuotelinjavastaavien kanssa. 

 

"Unelma-ammatti", työ, jolla on merkitystä vaihtui kuukkausittain: tanssija, opettaja, arkkitehti, journalisti, kirjailija ...

Aalto-yliopistoon Materiaalitekniikan koulutusohjelmaan - mahdollisuus kansainväliseen opiskeluun

Sivuaineopintoja myös vaihdossa Itävallassa: Water Management and Environmental Engineering, Universitet für Bodenkultur

Diplomityöntekijänä Outotecilla

Lukiossa kaikki aineet kiinnosti ja vihreät arvot ja maailman pelastaminen - "mitä isona"? Vahvuudet listaksi - tekniikkaa opiskelemaan

Sivuaine, vesi- ja ympäristötekniikka innosti - kestävä kehitys, ympäristöystävälliset teknologiat, prosessien kehittäminen

Kesät töissä SSAB:lla: operaattori, insinööriharjoittelija

Valmistuminen ja "oikeisiin töihin" SSAB:lle, kehitysinsinööri ja tuotannon suunnitteluinsinööri, nyt Outotecilla Proposal Engineering

Kesätyö koululaisena innosti korkeakouluopintoihin

Lukion jälkeen Aalto-yliopistoon opiskelemaan Materiaalitekniikan koulutusohjelmaan

Opintoihin kuuului materiaalien prosessointi, pyrometallurgia ja kierrätystä Töitä terästehtaan laboranttina

Työkokemusta opintojen aikana: laborantti terästehtaalla, nopeusantureiden testausoperaattori, varaston kehitysapulainen, autoleasing asiakaspalvelu

Materiaalitekniikan DI, töihin tutkijaksi Aalto-yliopiston kiertotalousprojektiin

Kesäharjoittelijaksi Outotecille, nyt metallurgi

Metallurgi

Topi on Outotecilla kehittämässä värimetallien sulatusprosesseja ja -teknologioita sekä samalla sulattojen turvallista toimintaa. Tiimissä on värimetallien, erityisesti kuparin ja nikkelin sulatuksen asiantuntijoita. Metallurgien kehittämistyö on tuotekehitystä ja myynnin teknistä tukea sekä tutkimusta ja "haalarihommia". 

Metallurgi

Topi on Outotecilla kehittämässä värimetallien sulatusprosesseja ja -teknologioita sekä samalla sulattojen turvallista toimintaa. Tiimissä on värimetallien, erityisesti kuparin ja nikkelin sulatuksen asiantuntijoita. Metallurgien kehittämistyö on tuotekehitystä ja myynnin teknistä tukea sekä tutkimusta ja "haalarihommia". 

Kesätyö koululaisena innosti korkeakouluopintoihin

Opintoihin kuuului materiaalien prosessointi, pyrometallurgia ja kierrätystä Töitä terästehtaan laboranttina

Materiaalitekniikan DI, töihin tutkijaksi Aalto-yliopiston kiertotalousprojektiin

Lukion jälkeen Aalto-yliopistoon opiskelemaan Materiaalitekniikan koulutusohjelmaan

Työkokemusta opintojen aikana: laborantti terästehtaalla, nopeusantureiden testausoperaattori, varaston kehitysapulainen, autoleasing asiakaspalvelu

Kesäharjoittelijaksi Outotecille, nyt metallurgi