Insinööriäkin kiinnostaa talousasiat

Rakennustekniikan DI ja laskentatoimen KTM Anssi Juntunen on A-Insinöörien Rakennuttamisen yksikössä varmistamassa rakennushankkeiden toteutumisen asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja kehittämässä koko toimialan toimintamalleja.

A-Insinöörien Rakennuttaminen yksikkö tarjoaa asiakkailleen talonrakennushankkeiden rakennuttamista, projektinjohtoa sekä rakennusteknistä ja taloteknistä valvontaa. Anssi on rakennuttamisen projekti- ja kehittämispäällikkö, joka tekee työtään isoissa projekteissa osana sisäistä tiimiä ja pienemmissä projekteissa itsenäisenä projektipäällikkönä. Hän kehittää myös toimintatapoja yksikön kehittämistiimissä ja koko konsernin hankkeissa.

Anssin osaamista ovat rakennuttamis- sekä kaupunki- ja kiinteistökehitysprojektit. Teknisen ja taloudellisen osaamisen lisäksi jokaisessa projektissa tarvitaan erityisesti sosiaalisia taitoja, kykyä ymmärtää kokonaisuuksia ja ratkaista ongelmia. Projekteissa tehdään päivittäin yhteistyötä useiden eri asiantuntijoiden kanssa A-Insinööreiltä ja hankkeiden tilaajilta; kiinteistön omistajat, arkkitehdit, rakennesuunnittelijat talotekniikan suunnittelijat ja urakoitsijat, rakennusurakoitsijat ...

Konsernin kehityshankkeissa ja yksikön kehittämistiimissä Anssi tekee yhteistyötä A-Insinöörien kollegoiden kanssa eri puolilta Suomea. Tiimissä kehitetään uusia toimintamalleja ja -tapoja, jokaisella tiimiläisellä on oma osakokonaisuutensa kehitettävänä. 

Anssin tavoitteena on varmistaa, että rakennushankkeen tilaaja saa toimivat ja terveelliset tilat. "Innostaa kun hankkeelle asetetut aikataulu-, laatu- ja kustannustavoitteet toteutuvat!" Innostaa Anssia sekin, kun työkaverit hyötyvät kehitystehtävän tuloksista ja uudet toimintamallit voidaan jalkauttaa kaikille. 

 

Koulutus

Diplomi-insinööri, Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka: pääaine rakennustuotanto ja -talous, sivuaine yritystalous. Kauppatieteiden maisteriopinnot jatkuvat Oulun yliopistossa: pääaine sisäinen laskentatoimi, sivuaine ulkoinen laskentatoimi

Ammattinimike

Projekti- ja kehityspäällikkö
Tähän mennessä
Anssi Juntunen

Lukiossa: taloustieteet vai tekniikan opinnot? Rakennusinsinööriksi!

Lukioaikana kesätöissä rakennustyömaalla apupoikana

Tampereen teknilliseen yliopistoon opiskelemaan rakennustekniikkaa - rakennustuotanto ja -talous sekä yritystalous

Kesätöissä rakennusliikkeessä työnjohto- ja insinööriharjoittelija, opintojen ohessa osa-aikaisena betonituoteteollisuudessa

Vaihto-oppilasvuosi Englannissa, University of Leeds, rakennustuotannon, laskentatoimen ja johtamisen opintoja

Diplomityö rakennuttamisyrityksessä ja valmistuminen

Kiinnostus talousasioihin kasvaa - työn ohessa kauppatieteiden maisteriopintoihin, sisäinen ja ulkoinen laskentatoimi

A-Insinööreille Rakennuttamisen projekti- ja kehityspäälliköksi. Opiskelu jatkui: Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen ja gradua vaille KTM

Projekti- ja kehityspäällikkö

Anssin vastuulla A-Insinöörien Rakennuttamisen yksikössä on hoitaa rakennuttamis- sekä kaupunki- ja kiinteistökehitysprojekteja. Hän on joko kollegojen kanssa osana isompaa sisäistä tiimiä tai pienemmissä projekteissa itsenäisenä projektipäällikkönä. Rakennuttamisen projekteissa työtä tehdään yhdessä kiinteistön omistajien, arkkitehtien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa.

Anssi on myös kehittämässä uusia toimintamalleja koko konsernille. Kehitystiimissä on viisi asiantuntijaa eri puolilta Suomea, jokaisella on kehitettävänä aina tietty osakokonaisuus.


 

Anssi Juntunen

Projekti- ja kehityspäällikkö

Anssin vastuulla A-Insinöörien Rakennuttamisen yksikössä on hoitaa rakennuttamis- sekä kaupunki- ja kiinteistökehitysprojekteja. Hän on joko kollegojen kanssa osana isompaa sisäistä tiimiä tai pienemmissä projekteissa itsenäisenä projektipäällikkönä. Rakennuttamisen projekteissa työtä tehdään yhdessä kiinteistön omistajien, arkkitehtien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa.

Anssi on myös kehittämässä uusia toimintamalleja koko konsernille. Kehitystiimissä on viisi asiantuntijaa eri puolilta Suomea, jokaisella on kehitettävänä aina tietty osakokonaisuus.


 

Lukiossa: taloustieteet vai tekniikan opinnot? Rakennusinsinööriksi!

Tampereen teknilliseen yliopistoon opiskelemaan rakennustekniikkaa - rakennustuotanto ja -talous sekä yritystalous

Vaihto-oppilasvuosi Englannissa, University of Leeds, rakennustuotannon, laskentatoimen ja johtamisen opintoja

Kiinnostus talousasioihin kasvaa - työn ohessa kauppatieteiden maisteriopintoihin, sisäinen ja ulkoinen laskentatoimi

Lukioaikana kesätöissä rakennustyömaalla apupoikana

Kesätöissä rakennusliikkeessä työnjohto- ja insinööriharjoittelija, opintojen ohessa osa-aikaisena betonituoteteollisuudessa

Diplomityö rakennuttamisyrityksessä ja valmistuminen

A-Insinööreille Rakennuttamisen projekti- ja kehityspäälliköksi. Opiskelu jatkui: Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen ja gradua vaille KTM

Työkaverit

Yläkoulussa: sisustussuunnittelija, kuvataidepainotteisessa lukiossa pitkä matikka ja fyssa: arkkitehti

Haki arkkitehti- ja rakennustekniikan opintoihin - Tampereen teknilliseen yliopistoon rakennustekniikan koulutusohjelmaan

Ensimmäisen vuoden jälkeen: Olen enemmän insinööri kuin arkkitehti!

Pääaineeksi talonrakennuksen rakennesuunnittelu ja sivuaineeksi korjausrakentaminen

Tutkimusapulainen TTY:n rakennustekniikan elinkaaritutkimusryhmässä ja kandityö

A-Insinööreillä kaksi kesää betonijulkisivujen kuntotutkijana, opinnot jatkuu

Vaihdossa Lunds tekniska högskolassa, toinen sivuaine: Energy and Environmental Building Design

A-Insinööreille kosteus- ja sisäilmasuunnittelun harjoittelijaksi ja nuoremmaksi suunnittelijaksi, valmistuminen DI:ksi, eteneminen projekti-insinööriksi

Projekti-insinööri

Elli opiskeli rakennustekniikan DI:ksi ja on töissä A-Insinööreillä projekti-insinöörinä korjausrakentamisen yksikössä. Hänen tiiminsä tekee rakennusten kosteus- ja sisäilmasuunnittelua. Projektit alkavat korjausvaihtoehtojen kartoituksella, kustannusten arvioinnilla ja suunnittelulla. Pienemmissä kohteissa tehtäviin kuuluu myös rakennuttaminen ja valvonta. Elli on myös kosteuden ja puhtauden hallinnan konsultti tilaajan ja urakoitsijan apuna. Projekti-insinöörinä Elli järjestää tiiminsä suunnitteluvastuita sekä tekee tarjouksia, ottaa vastaan tilauksia ja laskuttaa asiakkaita.  

Projekti-insinööri

Elli opiskeli rakennustekniikan DI:ksi ja on töissä A-Insinööreillä projekti-insinöörinä korjausrakentamisen yksikössä. Hänen tiiminsä tekee rakennusten kosteus- ja sisäilmasuunnittelua. Projektit alkavat korjausvaihtoehtojen kartoituksella, kustannusten arvioinnilla ja suunnittelulla. Pienemmissä kohteissa tehtäviin kuuluu myös rakennuttaminen ja valvonta. Elli on myös kosteuden ja puhtauden hallinnan konsultti tilaajan ja urakoitsijan apuna. Projekti-insinöörinä Elli järjestää tiiminsä suunnitteluvastuita sekä tekee tarjouksia, ottaa vastaan tilauksia ja laskuttaa asiakkaita.  

Yläkoulussa: sisustussuunnittelija, kuvataidepainotteisessa lukiossa pitkä matikka ja fyssa: arkkitehti

Ensimmäisen vuoden jälkeen: Olen enemmän insinööri kuin arkkitehti!

Tutkimusapulainen TTY:n rakennustekniikan elinkaaritutkimusryhmässä ja kandityö

Vaihdossa Lunds tekniska högskolassa, toinen sivuaine: Energy and Environmental Building Design

Haki arkkitehti- ja rakennustekniikan opintoihin - Tampereen teknilliseen yliopistoon rakennustekniikan koulutusohjelmaan

Pääaineeksi talonrakennuksen rakennesuunnittelu ja sivuaineeksi korjausrakentaminen

A-Insinööreillä kaksi kesää betonijulkisivujen kuntotutkijana, opinnot jatkuu

A-Insinööreille kosteus- ja sisäilmasuunnittelun harjoittelijaksi ja nuoremmaksi suunnittelijaksi, valmistuminen DI:ksi, eteneminen projekti-insinööriksi

Lukiossa kiinnostus luonnontieteisiin

Kesätöissä "apupoikana" iskän remonttifirmassa

Opiskelemaan luonnontieteitä vai tekniikkaa? Halu tehdä konkreettista - insinööriksi!

Aalto-yliopistoon opiskelemaan Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjemaan

Kesätöissä betoniasemalla sekoittamassa betonia ja tekemässä laboratoriokokeita

Seuraavat kesätyöt suunnittelutöitä

Valmistuminen ja A-Insinööreille suunnitteluyksikköön - rakennesuunnittelija, projekti-insinööri, kosteudenhallintakoordinaattori

Rakennesuunnittelija, projekti-insinööri, kosteudenhallintakoordinaattori

Joonas Nortio on A-Insinööreillä korjaus- ja asiantuntijapalveluyksikössä, jossa tehdään rakennesuunnittelua sekä rakennusten kunto- ja sisäilmatutkimuksia ja katsastuksia. Ratkaisut suunnitellaan ja tehtävät jaetaan tiimissä. Työ on vaihtelevaa, korjaushankkeet ovat erilaisia ja tiimillä on useita projekteja samanaikaisesti. Joonas kehittää myös uusia toimintatapoja rakennusten kosteudenhallintaan.

Rakennesuunnittelija, projekti-insinööri, kosteudenhallintakoordinaattori

Joonas Nortio on A-Insinööreillä korjaus- ja asiantuntijapalveluyksikössä, jossa tehdään rakennesuunnittelua sekä rakennusten kunto- ja sisäilmatutkimuksia ja katsastuksia. Ratkaisut suunnitellaan ja tehtävät jaetaan tiimissä. Työ on vaihtelevaa, korjaushankkeet ovat erilaisia ja tiimillä on useita projekteja samanaikaisesti. Joonas kehittää myös uusia toimintatapoja rakennusten kosteudenhallintaan.

Lukiossa kiinnostus luonnontieteisiin

Opiskelemaan luonnontieteitä vai tekniikkaa? Halu tehdä konkreettista - insinööriksi!

Kesätöissä betoniasemalla sekoittamassa betonia ja tekemässä laboratoriokokeita

Valmistuminen ja A-Insinööreille suunnitteluyksikköön - rakennesuunnittelija, projekti-insinööri, kosteudenhallintakoordinaattori

Kesätöissä "apupoikana" iskän remonttifirmassa

Aalto-yliopistoon opiskelemaan Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjemaan

Seuraavat kesätyöt suunnittelutöitä

Lapsena "joukkoliikennenörtti", matkusti eri välineillä ja bongasi aikatauluja

Lukiossa luonnontiedelinja, kemian tekniikka kiinnosti - abi-vuonna löytyikin oma juttu opintoihin

Aalto-yliopistoon yhdyskunta- ja ympäristötekniikan ohjelmaan, pääaineeksi tie- ja liikennetekniikka

Sivuaineeksi georakentaminen, vapaaehtoisina opintoina puheviestintää ja kaavoitusta

Innolla mukana ainejärjestöissä ja ylioppilaskunnassa

Kesätyönä työharjoittelu tiekunnossapidossa, opintojen ohella työnjohtoharjoittelijana

A-Insinööreille suunnitteluharjoittelijaksi, tie-, katu- ja aluetekniikan yksikkö

Diplomityö A-Insinööreille, valmistui ja aloitti katu- ja kunnallistekniikan suunnittelijana

Katu- ja kunnallistekniikan suunnittelija, siltatarkastaja

Hamilkar suunnittelee yhdessä muiden alojen kollegoiden kanssa sekä uusia valtateitä ja pääkatuja että katujen perusparannuksia. Uusia liikenneyhteyksiä rakennettaessa määritellään, miten huomioidaan jalankulkijat, pyöräilijät, joukkoliikenne ja autoilu yleensä - ratkaistaan ihmisten liikkumisen ongelmia. Hamilkar tekee myös siltojen yleis- ja vuositarkastuksia, mukavaa vaihtelua kesäaikaan. 

Katu- ja kunnallistekniikan suunnittelija, siltatarkastaja

Hamilkar suunnittelee yhdessä muiden alojen kollegoiden kanssa sekä uusia valtateitä ja pääkatuja että katujen perusparannuksia. Uusia liikenneyhteyksiä rakennettaessa määritellään, miten huomioidaan jalankulkijat, pyöräilijät, joukkoliikenne ja autoilu yleensä - ratkaistaan ihmisten liikkumisen ongelmia. Hamilkar tekee myös siltojen yleis- ja vuositarkastuksia, mukavaa vaihtelua kesäaikaan. 

Lapsena "joukkoliikennenörtti", matkusti eri välineillä ja bongasi aikatauluja

Aalto-yliopistoon yhdyskunta- ja ympäristötekniikan ohjelmaan, pääaineeksi tie- ja liikennetekniikka

Innolla mukana ainejärjestöissä ja ylioppilaskunnassa

A-Insinööreille suunnitteluharjoittelijaksi, tie-, katu- ja aluetekniikan yksikkö

Lukiossa luonnontiedelinja, kemian tekniikka kiinnosti - abi-vuonna löytyikin oma juttu opintoihin

Sivuaineeksi georakentaminen, vapaaehtoisina opintoina puheviestintää ja kaavoitusta

Kesätyönä työharjoittelu tiekunnossapidossa, opintojen ohella työnjohtoharjoittelijana

Diplomityö A-Insinööreille, valmistui ja aloitti katu- ja kunnallistekniikan suunnittelijana