Ihmishenkiä pelastavaa suunnittelutyötä

Diplomi-insinööri Elina Kuisma tiesi jo opiskellessaan: tuotekehitykseen elektroniikkateollisuuteen! Murata Electronicsilla hän suunnittelee antureita, jotka ovat markkinajohtajia sydämentahdistimissa ja autojen ajonvakausjärjestelmissä.

Elina on Muratalla Electronicsilla anturisuunnittelija. Murata suunnittelee ja valmistaa MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) kiihtyvyys-, kulmanopeus ja paineantureita autoteollisuuteen, lääketieteellisiin sovelluksiin ja instrumentteihin. Murata tarjoaa antureitaan vain vaativiin olosuhteisiin. MEMS-antureiden suuri sovellusalue tulee olemaan itseohjautuvat autot.

Elinan työ anturisuunnittelijana on itsenäistä asiantuntijatyötä. Hän tekee sitä kuitenkin tiiviissä yhteistyössä projekteittain tiimissään, jossa on 11 asiantuntijaa. Muratalla toimintaympäristö on kansainvälinen ja työt tehdään useissa tuotekehitys- ja tukitiimeissä. "Anturisuunnittelijana pääsen vaikuttamaan tuotteidemme tärkeimpään osaan eli itse antureihin!" 

Suunnittelijalla pitää olla vahva näkemys designin toimivuudesta ja riittävä ymmärrys myös lopputuotteesta. Anturisuunnittelijan työ jatkuu läpi tuotteen koko elinkaaren.

"Teen työtäni huippuosaajien kanssa ja pääsen ratkomaan ennestään tuntemattomia ongelmia. Opin jatkuvasti uutta ja pääsen kehittämään uutta. Samalla saan jakaa myös omaa osaamistani!"

 

 

Koulutus

DI Aalto-yliopisto, pääaine elektroniikka ja mittaustekniikka, sivuaineet mikrosysteemitekniikka ja mikroelektroniikkasuunnittelu

Ammattinimike

Design Engineer, MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)
Tähän mennessä
Elina Kuisma

Lukiossa matematiikan ja fysiikan kesäkoulussa Venäjällä: tutustumassa avaruuslentojen komentokeskukseen ja kosmonauttiin

Mitä opiskelemaan yliopistoon, matikkaa ja fysiikkaa vai tekniikkaa?

Ei tutkijaksi "isona"! Aalto-yliopistoon lukion papereilla - Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma, pääaine elektroniikka ja mittaustekniikka

Teekkarina kesätöissä Muratalla tuotannossa ja tuotekehityslaboratoriossa myös opiskelujen ohessa harjoittelijana

Vaihdossa sivuaineopintoja Saksassa Karlsruhen teknillisessä yliopistossa - mikrosysteemitekniikka ja mikroelektroniikkasuunnittelu

VTT:lle (Teknologian tutkimuskeskus) tutkimusharjoittelijaksi ja diplomityön tekeminen

Valmistuminen DI:ksi ja Muratalle testaussuunnittelijaksi

Eteneminen Muratalla anturisuunnittelijaksi

Design Engineer, MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)

Elinan työympäristö Murata Electronicsilla kansainvälinen ja töitä tehdään projekteittain tiimeissä tiiviissä yhteistyössä. Murata on MEMS-antureiden markkinajohtaja lääketieteellisissä sovelluksissa ja instrumenteissa sekä autoteollisuudessa ajonvakausjärjestelmissä. Elina on anturisuunnittelija, hänen työnsä on itsenäistä asiantuntijatyötä: MEMS-elementtien muotoilua ja mallinnusta sekä testausta, simulointia, testaustulosten analysointia ja johtopäätösten tekemistä. Elina suunnittelee ja analysoi itsenäisesti, ongelmat ratkotaan tiimissä.  Elinan anturisuunnittelutiimissä on 11 asiantuntijaa, tiimi on yksi useista tuotekehitys- ja tukitiimeistä.

Elina Kuisma

Design Engineer, MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)

Elinan työympäristö Murata Electronicsilla kansainvälinen ja töitä tehdään projekteittain tiimeissä tiiviissä yhteistyössä. Murata on MEMS-antureiden markkinajohtaja lääketieteellisissä sovelluksissa ja instrumenteissa sekä autoteollisuudessa ajonvakausjärjestelmissä. Elina on anturisuunnittelija, hänen työnsä on itsenäistä asiantuntijatyötä: MEMS-elementtien muotoilua ja mallinnusta sekä testausta, simulointia, testaustulosten analysointia ja johtopäätösten tekemistä. Elina suunnittelee ja analysoi itsenäisesti, ongelmat ratkotaan tiimissä.  Elinan anturisuunnittelutiimissä on 11 asiantuntijaa, tiimi on yksi useista tuotekehitys- ja tukitiimeistä.

Lukiossa matematiikan ja fysiikan kesäkoulussa Venäjällä: tutustumassa avaruuslentojen komentokeskukseen ja kosmonauttiin

Ei tutkijaksi "isona"! Aalto-yliopistoon lukion papereilla - Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma, pääaine elektroniikka ja mittaustekniikka

Vaihdossa sivuaineopintoja Saksassa Karlsruhen teknillisessä yliopistossa - mikrosysteemitekniikka ja mikroelektroniikkasuunnittelu

Valmistuminen DI:ksi ja Muratalle testaussuunnittelijaksi

Mitä opiskelemaan yliopistoon, matikkaa ja fysiikkaa vai tekniikkaa?

Teekkarina kesätöissä Muratalla tuotannossa ja tuotekehityslaboratoriossa myös opiskelujen ohessa harjoittelijana

VTT:lle (Teknologian tutkimuskeskus) tutkimusharjoittelijaksi ja diplomityön tekeminen

Eteneminen Muratalla anturisuunnittelijaksi

Työkaverit

Yläkoulussa: mitä haluaisin tehdä isona? Tekniikka kiinnosti...

Opiskelemaan ammattiopistoon tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintoa

Valmistuminen elektroniikka-asentajaksi

Töihin Nokialle, 3G- ja 4G-verkkojen tukiasemien korjaus- ja asennustöitä

Kiinnostaa työ tehdasympäristössä

Muratalle operaattorikouluttajaksi, töihin "tehtaalle" hyvään tiimiin

OCD-kouluttaja (Operator Competence Development Instructor) Operaattorikouluttaja

Niko on elektroniikka-asentaja ja Muratalla OCD-tiimissä operaattorikouluttaja. Tiimi kouluttaa pääasiassa Muratan uusia työntekijöitä ja auditoi vuosittain tuotannon henkilöstön osaamista. Niko tekee myös työohjeita eri prosessivaiheisiin ja päivittää niitä. Tiimi dokumentoi tuotannossa tapahtuvia virheitä ja etsii niihin ratkaisut.

OCD-kouluttaja (Operator Competence Development Instructor) Operaattorikouluttaja

Niko on elektroniikka-asentaja ja Muratalla OCD-tiimissä operaattorikouluttaja. Tiimi kouluttaa pääasiassa Muratan uusia työntekijöitä ja auditoi vuosittain tuotannon henkilöstön osaamista. Niko tekee myös työohjeita eri prosessivaiheisiin ja päivittää niitä. Tiimi dokumentoi tuotannossa tapahtuvia virheitä ja etsii niihin ratkaisut.

Yläkoulussa: mitä haluaisin tehdä isona? Tekniikka kiinnosti...

Valmistuminen elektroniikka-asentajaksi

Kiinnostaa työ tehdasympäristössä

Opiskelemaan ammattiopistoon tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintoa

Töihin Nokialle, 3G- ja 4G-verkkojen tukiasemien korjaus- ja asennustöitä

Muratalle operaattorikouluttajaksi, töihin "tehtaalle" hyvään tiimiin