HR-osaajilla merkittävä rooli

Liiketalouden tradenomi Pilvi Aalto on Luvata Porissa vastuussa teknologia-osaajien töihinotosta ja heidän esimiestensä ja -naistensa tukemisesta työsuhdeasioissa. Pilvillä on monia muitakin mielenkiintoisia hallinnon ja viestinnän tehtäviä.

Pilvi on Luvata Porissa henkilöstöasiantuntija, hänen tehtävänsä HR-tiimissä ovat monipuolisia ja työpäivät siksi vaihtelevia. HR-tiimissä ovat Pilvin lisäksi hänen esimiehensä, joka on koko konsernin henkilöstöjohtaja sekä kollega ja kolme palkanlaskijaa, joiden esimies Pilvi itse on. HR-tiimi hoitaa Luvata Porin sekä joiltain osin myös koko konsernin henkilöstöasiat. Pilvi tekee paljon yhteistyötä myös Luvata Porin esimiesten ja luottamusmiesten kanssa. Tavoitteena on avoin työilmapiiri ja hyvät työolosuhteet kaikille.

Työssään Pilvi pääsee vaikuttamaan moniin asioihin, esimerkiksi työntekijöiden valintaan ja siirtoihin Luvatan sisällä, sisäiseen viestintään henkilöstölle, koulutusten ja muiden tilaisuuksien sisältöihin ja järjestelyihin. Myös yhteistyö eri asteiden oppilaitosten kanssa on Pilvin vastuulla. "Tosi mielenkiintoista tehdä Luvata näkyväksi koululaisille ja opiskelijoille! Luvatan erikoispuhtaasta kuparista valmistetut tuotteet kun ovat kuluttajille "näkymättömiä" vaikka niitä tarvitaan paljon esimerkiksi terveydenhuollossa, autoteollisuudessa, uusiutuvissa energioissa ja taskuistamme olevissa kulutustuotteissa!"

Monipuolinen työ ja vaihtelevat päivät edellyttävät Pilviltä organisointikykyä, priorisointitaitoja ja stressinsietokykyä, hyvät sosiaaliset ja kielelliset taidot ovat myös tarpeen. Tradenomikoulutus ja aiemmat työkokemukset ovat hyvä perusta työssä onnistumiseen.  

 

Koulutus

Tradenomi AMK, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Liiketalouden koulutusohjelma

Ammattinimike

HR Specialist
Tähän mennessä
Pilvi Aalto

Lukion loma-ajat ja kesät töissä ruokakaupassa

Mitä opiskelemaan? Oikeustieteitä, eläinlääkäriksi vai jotain muuta - välivuosi ja töihin

Satakunnan ammattikorkeakouluun, Liiketalouden koulutusohjelma, suuntautuminen laskentatoimi

Työharjoittelussa ja kesätöissä tilitoimistossa ja pankissa

Opintojen ohella töissä pankissa ja vuokrahenkilöstön välitysyrityksessä rekrytointikonsultti

Opinnäytetyön tekeminen ja valmistuminen liiketalouden tradenomiksi

Vuokrahenkilöstön välitysyrityksessä HR-koordinaattori ja teollisuusyrityksessä henkilöstöhallinnon assistentti

Luvata Poriin henkilöstöasiantuntijaksi

HR Specialist

Pilvin työ henkilöstöasiantuntijana on monipuolista: rekrytointi, eli teknologia-osaajien ja muidenkin osaajien töihinotto Luvatalle, palkanlaskijoiden esimies, yhteistyö oppilaitosten kanssa, opinto- ja tutustumiskäyntien järjestäminen koululaisille, opiskelijoille ja muille sidosryhmille, tuki Luvatan esimiehille työsuhdeasioissa, matkajärjestelyt, tilaisuudet henkilöstölle ja sidosryhmille, koulutuksien suunnittelu ja järjestäminen. 

Pilvi Aalto

HR Specialist

Pilvin työ henkilöstöasiantuntijana on monipuolista: rekrytointi, eli teknologia-osaajien ja muidenkin osaajien töihinotto Luvatalle, palkanlaskijoiden esimies, yhteistyö oppilaitosten kanssa, opinto- ja tutustumiskäyntien järjestäminen koululaisille, opiskelijoille ja muille sidosryhmille, tuki Luvatan esimiehille työsuhdeasioissa, matkajärjestelyt, tilaisuudet henkilöstölle ja sidosryhmille, koulutuksien suunnittelu ja järjestäminen. 

Lukion loma-ajat ja kesät töissä ruokakaupassa

Satakunnan ammattikorkeakouluun, Liiketalouden koulutusohjelma, suuntautuminen laskentatoimi

Opintojen ohella töissä pankissa ja vuokrahenkilöstön välitysyrityksessä rekrytointikonsultti

Vuokrahenkilöstön välitysyrityksessä HR-koordinaattori ja teollisuusyrityksessä henkilöstöhallinnon assistentti

Mitä opiskelemaan? Oikeustieteitä, eläinlääkäriksi vai jotain muuta - välivuosi ja töihin

Työharjoittelussa ja kesätöissä tilitoimistossa ja pankissa

Opinnäytetyön tekeminen ja valmistuminen liiketalouden tradenomiksi

Luvata Poriin henkilöstöasiantuntijaksi

Työkaverit

Yläasteelta opiskelemaan ravintolakokiksi vaikka teollisuuden työt kiinnostivat - koska naiset opiskelevat "naisten juttuja"

Töitä kokkina, mutta vaikka kotitaloustunnit olivat olleet kivoja niin...

Opiskelemaan kone- ja tuotantotekniikkaa ammattioppilaitokseen

Työssäoppimassa ja kesätöissä harjoittelemassa koneenasentajan töitä

Työssäoppimisjaksolle Luvata Porin laboratorioon

Valmistuminen koneenasentajaksi

Luvatalle tuotantotyöntekijäksi valmistamaan suprajohtimia

Vaihto Luvatalla laboratorioon

Laborantti

Mirka on vasta aloittanut uuden työnsä opettelun Luvata Porin laboratoriossa. Tiimissä on kymmenen laboranttia, naisia ja miehiä. Laborantit varmistavat testeillä ja mittauksilla, että valmistetut kuparituotteet vastaavat asiakkaiden laatuvaatimuksia. Mirkan tehtävänä on analysoida kuparin koostumus. Tavoitteena on nopeasti opetella myös kaikki muut laboratorion testit ja mittaukset; kovuus-, kestävyys- ja sähkönjohtavuusmittaukset.

Laborantti

Mirka on vasta aloittanut uuden työnsä opettelun Luvata Porin laboratoriossa. Tiimissä on kymmenen laboranttia, naisia ja miehiä. Laborantit varmistavat testeillä ja mittauksilla, että valmistetut kuparituotteet vastaavat asiakkaiden laatuvaatimuksia. Mirkan tehtävänä on analysoida kuparin koostumus. Tavoitteena on nopeasti opetella myös kaikki muut laboratorion testit ja mittaukset; kovuus-, kestävyys- ja sähkönjohtavuusmittaukset.

Yläasteelta opiskelemaan ravintolakokiksi vaikka teollisuuden työt kiinnostivat - koska naiset opiskelevat "naisten juttuja"

Opiskelemaan kone- ja tuotantotekniikkaa ammattioppilaitokseen

Työssäoppimisjaksolle Luvata Porin laboratorioon

Luvatalle tuotantotyöntekijäksi valmistamaan suprajohtimia

Töitä kokkina, mutta vaikka kotitaloustunnit olivat olleet kivoja niin...

Työssäoppimassa ja kesätöissä harjoittelemassa koneenasentajan töitä

Valmistuminen koneenasentajaksi

Vaihto Luvatalla laboratorioon

Lukiossa LUMA-valinnat - ovet auki moniin opiskeluvaihtoehtoihin

Välivuosi - mitä haluan opiskella, ei lääkikseen - mutta kauppikseen vai...

Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon, Tuotantotalouden koulutusohjelma - tekniikkaa ja taloutta!

Vaihto Tampereen teknilliseen yliopistoon jatkamaan tuotantotalouden opintoja

Opiskelukesät Luvatalla erilaisissa tehtävissä ja opintojen ohella kurssiassistentti TTY:llä

Vaihtoon Belgiaan, Ghent University: Business engineering

Luvatalle töihin työnjohtotehtäviin, Area Responsible ja valmistuminen tuotantotalouden DI:ksi

Eteneminen Luvatalla Supply Chain Specialistiksi

Supply Chain Specialist

Ida on Luvata Porissa Supply Chain -tiimissä. Neljän asiantuntijan tiimi vastaa tehtaan materiaalihankinnoista, päivittäisestä tuotannon suunnittelusta ja tietyn tuoteryhmän alihankinnoista. Tiimillä on myös suunnittelun ja tuotannon kehityshankkeita. Ida tekee asiantuntijatyötään itsenäisesti tai yhdessä esimiehensä kanssa ja aina työ liittyy kaikkiin tehtaan toimintoihin ja suureen määrään ihmisiä.  

 

Supply Chain Specialist

Ida on Luvata Porissa Supply Chain -tiimissä. Neljän asiantuntijan tiimi vastaa tehtaan materiaalihankinnoista, päivittäisestä tuotannon suunnittelusta ja tietyn tuoteryhmän alihankinnoista. Tiimillä on myös suunnittelun ja tuotannon kehityshankkeita. Ida tekee asiantuntijatyötään itsenäisesti tai yhdessä esimiehensä kanssa ja aina työ liittyy kaikkiin tehtaan toimintoihin ja suureen määrään ihmisiä.  

 

Lukiossa LUMA-valinnat - ovet auki moniin opiskeluvaihtoehtoihin

Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon, Tuotantotalouden koulutusohjelma - tekniikkaa ja taloutta!

Opiskelukesät Luvatalla erilaisissa tehtävissä ja opintojen ohella kurssiassistentti TTY:llä

Luvatalle töihin työnjohtotehtäviin, Area Responsible ja valmistuminen tuotantotalouden DI:ksi

Välivuosi - mitä haluan opiskella, ei lääkikseen - mutta kauppikseen vai...

Vaihto Tampereen teknilliseen yliopistoon jatkamaan tuotantotalouden opintoja

Vaihtoon Belgiaan, Ghent University: Business engineering

Eteneminen Luvatalla Supply Chain Specialistiksi

Yläkoulussa LUMA-aineet ei lempiaineita, mutta onnistuminen motivoi

Ammattiopisto ja sähkö-ala kiinnosti - monipuolinen koulutus

Erikoistuminen automaatioasentajaksi - työssäoppimisjakso prosessiteollisuudessa vahvisti valintaa

Valmistuminen AOL:sta ja kesätöihin työssäoppimisyritykseen

Vaihto Bolidenille prosessityöntekijäksi

Armeija ja takaisin Bolidenille

Luvata Poriin vakituiseksi tuotantotyöntekijäksi

Tuotantotyöntekijä

Tatu on Luvatalla valamassa kuparia jatkojalostusta varten neljän muun amattilaisen kanssa. Hänen vastuullaan tiimissä on sahata esimerkiksi valetuista kuparilaatoista asiakkaiden tilausten mukaiset tuotteet ja tehdä niistä laatu-analyysit. Fysiikan osaaminen on käytössä analyysejä tehdessä ja matematiikan taidotkin käytössä päivittäin.

 

 

Tuotantotyöntekijä

Tatu on Luvatalla valamassa kuparia jatkojalostusta varten neljän muun amattilaisen kanssa. Hänen vastuullaan tiimissä on sahata esimerkiksi valetuista kuparilaatoista asiakkaiden tilausten mukaiset tuotteet ja tehdä niistä laatu-analyysit. Fysiikan osaaminen on käytössä analyysejä tehdessä ja matematiikan taidotkin käytössä päivittäin.

 

 

Yläkoulussa LUMA-aineet ei lempiaineita, mutta onnistuminen motivoi

Erikoistuminen automaatioasentajaksi - työssäoppimisjakso prosessiteollisuudessa vahvisti valintaa

Vaihto Bolidenille prosessityöntekijäksi

Luvata Poriin vakituiseksi tuotantotyöntekijäksi

Ammattiopisto ja sähkö-ala kiinnosti - monipuolinen koulutus

Valmistuminen AOL:sta ja kesätöihin työssäoppimisyritykseen

Armeija ja takaisin Bolidenille