Elinkaarenhallinta insinöörin ja fysioterapeutin yhteistyötä

Kone- ja tuotantotekniikan insinööri Juho Jaakkola vastaa Lojerilla terveysteknologiatuotteiden huollosta ja vientiasiakkaiden tukipalveluista. Työkavereina asiakastarpeita ratkomassa ovat myös fysioterapeutit ja terveydenhoitajat.

Lojer markkinoi ympäri maailman kalusteita sairaaloille ja hoitolaitoksille, omien terveysteknologiatuotteiden lisäksi myös muiden valmistajien fysioterapiatuotteita ja -laitteita. Service-tiimi vastaa kaikkien tuotteiden elinkaaren hallinnasta ja asiakaspalvelusta. Juhon lisäksi tiimissä on huoltopäällikkö, huoltokoordinaattoreita ja huoltoasentajia.

Juhon vastuulla on vientiasiakkaiden tukipyynnöt ja oman alueen huollot. "Varaosat pitää saada nopealla aikataululla maailmalle ja huoltoasentajat reagoimaan kotimaan asiakkaiden tarpeisiin välittömästi." Asiakkaiden, sekä Suomessa että maailmalla, palvelu edellyttää jatkuvaa yhteistyötä myös myynnin ja tuotekehityksen kanssa. Koripalloharrastus ja varsinkin valmentaminen on kasvattanut sosiaalisia taitoja ja opettanut Juhon toimimaan erilaisten sidosryhmien kanssa.

"Meillä on tavoitteena taata tuotteillemme pitkä elinkaari. Leikkaus-, tutkimus- ja hoitopöytiä, hoitosänkyjä ja -tuoleja sekä niihin liitettäviä palveluja kehitetään jatkuvasti asiakaslähtöisesti. Siksi on tärkeää, että meillä on töissä myös ammattitaitoisia fysioterapeutteja ja terveydenhoitajia!" 

Koulutus

Kone- ja tuotantotekniikan insinööri AMK, Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK, suuntautuminen tuotekehitys ja tuotantotalous

Ammattinimike

After Sales insinööri
Tähän mennessä
Juho Jaakkola

Lukiosta ammattikorkeakouluun, kone- ja tuotantotekniikan linja

Tuotantotalous ja 3D-mallinnus - kiinnostavaa opiskeltavaa

Vaihdossa Saksassa, tuotantotalouden opintoja

Opinnäytetyö moottoreita valmistavalle yritykselle, aiheena muutoksen hallinta

Opintojen ohella TAMKissa Tutkimus ja kehityslaitoksella kaksi viimeistä vuotta

Valmistuminen kone- ja tuotantotekniikan insinööriksi, suuntautuminen tuotekehitys ja tuotantotalous

Lojerille Service-tiimiin After Sales -insinööriksi

After Sales insinööri

Juho on Lojerilla Service-tiimissä, jonka vastuulla on tuotteiden valmistuksen jälkeinen elinkaarenhallinta. Lojer valmistaa sairaala- ja hoitokalusteita sekä jälleenmyy muidenkin valmistajien fysioterapiatuotteita. Juho vastaa huolloista ja vientiasiakkaiden tukipyynnöistä. Asiakkaiden tarpeita ratkotaan sekä oman tiimin että muiden toimintojen kanssa. Tekniikan osaajien lisäksi Lojerilla työkavereiksi löytyy myös fysioterapian ja terveydenhuollon ammattilaisia. Juho on mukana tuotteiden ja palvelujen kehitysprojekteissa. 

Juho Jaakkola

After Sales insinööri

Juho on Lojerilla Service-tiimissä, jonka vastuulla on tuotteiden valmistuksen jälkeinen elinkaarenhallinta. Lojer valmistaa sairaala- ja hoitokalusteita sekä jälleenmyy muidenkin valmistajien fysioterapiatuotteita. Juho vastaa huolloista ja vientiasiakkaiden tukipyynnöistä. Asiakkaiden tarpeita ratkotaan sekä oman tiimin että muiden toimintojen kanssa. Tekniikan osaajien lisäksi Lojerilla työkavereiksi löytyy myös fysioterapian ja terveydenhuollon ammattilaisia. Juho on mukana tuotteiden ja palvelujen kehitysprojekteissa. 

Lukiosta ammattikorkeakouluun, kone- ja tuotantotekniikan linja

Vaihdossa Saksassa, tuotantotalouden opintoja

Opintojen ohella TAMKissa Tutkimus ja kehityslaitoksella kaksi viimeistä vuotta

Lojerille Service-tiimiin After Sales -insinööriksi

Tuotantotalous ja 3D-mallinnus - kiinnostavaa opiskeltavaa

Opinnäytetyö moottoreita valmistavalle yritykselle, aiheena muutoksen hallinta

Valmistuminen kone- ja tuotantotekniikan insinööriksi, suuntautuminen tuotekehitys ja tuotantotalous

Työkaverit

Yläkoulussa matikka ja fysiikka sujuu - teknologia kiinnostaa

Opiskelemaan hyvinvointiteknologia-asentajaksi - uusi tutkinto ammattiopistossa

Painotukset opinnoissa: elektroniikka, apuvälineiden huolto ja käyttöönotto

Tutkinnon työssäoppimisjaksot Lojerilla - opettelemassa terveysteknologialaitteiden huoltoa ja asennusta

Uusi tutkinto valmis: Hyvinvointiteknologia-asentaja

Kesätöihin Lojerille - ammattinimikkeeksi hyvinvointiteknologia-asentaja

Armeija odottaa...

Huoltoasentaja

Arttu on juuri valmistunut hyvinvointiteknologia-asentajaksi ja on Lojerilla Service-tiimissä kesätöissä huoltamassa terveysteknologiatuotteita. Huollot Arttu tekee sairaaloissa ja hoitokodeissa eli tuotteiden käyttäjien luona. Ennakkohuolloissa, jotka ovat iso osa huoltoasentajan työtä, Arttu tarkastaa esimerkiksi hoitosängyn toimivuuden ja tekee tarvittavat säädöt ja kuluvien osien vaihdot. Aina huoltokäynnin jälkeen hän kirjaa tehdyt toimenpiteet asiakastietojärjestelmään. Näin Lojerilla on joka hetki ajan tasalla oleva tieto asiakkaiden laitteista. 

Huoltoasentaja

Arttu on juuri valmistunut hyvinvointiteknologia-asentajaksi ja on Lojerilla Service-tiimissä kesätöissä huoltamassa terveysteknologiatuotteita. Huollot Arttu tekee sairaaloissa ja hoitokodeissa eli tuotteiden käyttäjien luona. Ennakkohuolloissa, jotka ovat iso osa huoltoasentajan työtä, Arttu tarkastaa esimerkiksi hoitosängyn toimivuuden ja tekee tarvittavat säädöt ja kuluvien osien vaihdot. Aina huoltokäynnin jälkeen hän kirjaa tehdyt toimenpiteet asiakastietojärjestelmään. Näin Lojerilla on joka hetki ajan tasalla oleva tieto asiakkaiden laitteista. 

Yläkoulussa matikka ja fysiikka sujuu - teknologia kiinnostaa

Painotukset opinnoissa: elektroniikka, apuvälineiden huolto ja käyttöönotto

Uusi tutkinto valmis: Hyvinvointiteknologia-asentaja

Armeija odottaa...

Opiskelemaan hyvinvointiteknologia-asentajaksi - uusi tutkinto ammattiopistossa

Tutkinnon työssäoppimisjaksot Lojerilla - opettelemassa terveysteknologialaitteiden huoltoa ja asennusta

Kesätöihin Lojerille - ammattinimikkeeksi hyvinvointiteknologia-asentaja

Lukiossa päätös: yliopistoon tekniikkaa opiskelemaan

Koneet ja hydrauliikka kiinnosti - TTY Konetekniikka, pääaine hydrauliikka ja automatiikka, sivuaine koneen suunnittelu ja tuotekehitys

Kesätöissä dokumentointiharjoittelijana 3D-ohjelmistoilla

Opinnoissa 3D-mallinnus ja tietokoneavusteinen suunnittelu kiinnostaa

Valmistuminen tekniikan kandiksi, maisterivaiheen opinnot jatkuu

Kesätöihin Lojerille, työsuhde jatkuu tuotekehitysinsinöörinä

Diplomityön aiheeksi tdn tuotekehitys ja laitteiden suunnittelu

Tuotekehitysinsinööri

Kalle on Lojerilla tuotekehitysryhmässä suunnittelemassa sekä täysin uusia terveysteknologiatuotteita että kehittämässä uusia teknisiä ominaisuuksia nykyisiin tuotteisiin. Lojerin tuotteet ovat sairaalakalusteita ja fysioterapiatuotteita. Näitä on tekemässä myös fysioterapeuteiksi ja terveydenhoitajiksi opiskelleita ammattilaisia. Suunnittelussa ja kehittämisessä on aina tavoitteena tuotteiden käyttäjäystävällisyys ja ergonomia sekä hoitajille että hoidettaville. Kallella on hallussa suunnittelutyön edellyttämä perusosaaminen matematiikasta ja fysiikasta, soveltaminen onnistuu. Tuotekehityksen tehtävänä on suunnitella tuotteisiin käyttötarkoituksen edellyttämät ominaisuudet, visualisuus ja myös valmistus.

Tuotekehitysinsinööri

Kalle on Lojerilla tuotekehitysryhmässä suunnittelemassa sekä täysin uusia terveysteknologiatuotteita että kehittämässä uusia teknisiä ominaisuuksia nykyisiin tuotteisiin. Lojerin tuotteet ovat sairaalakalusteita ja fysioterapiatuotteita. Näitä on tekemässä myös fysioterapeuteiksi ja terveydenhoitajiksi opiskelleita ammattilaisia. Suunnittelussa ja kehittämisessä on aina tavoitteena tuotteiden käyttäjäystävällisyys ja ergonomia sekä hoitajille että hoidettaville. Kallella on hallussa suunnittelutyön edellyttämä perusosaaminen matematiikasta ja fysiikasta, soveltaminen onnistuu. Tuotekehityksen tehtävänä on suunnitella tuotteisiin käyttötarkoituksen edellyttämät ominaisuudet, visualisuus ja myös valmistus.

Lukiossa päätös: yliopistoon tekniikkaa opiskelemaan

Kesätöissä dokumentointiharjoittelijana 3D-ohjelmistoilla

Valmistuminen tekniikan kandiksi, maisterivaiheen opinnot jatkuu

Diplomityön aiheeksi tdn tuotekehitys ja laitteiden suunnittelu

Koneet ja hydrauliikka kiinnosti - TTY Konetekniikka, pääaine hydrauliikka ja automatiikka, sivuaine koneen suunnittelu ja tuotekehitys

Opinnoissa 3D-mallinnus ja tietokoneavusteinen suunnittelu kiinnostaa

Kesätöihin Lojerille, työsuhde jatkuu tuotekehitysinsinöörinä

Yläkoulusta lukioon - matikka sujui, fysiikkaa joutui opetttelemaan

Ylioppilasjuhlien jälkeen armeijaan

Armeijasta töihin Lojerille - käsillä tekeminen sujuu

Oivallus - työssä oppimallakin voi hankkia ammatin ja ammattitaidon

Oppisopimus ja kouluttautuminen levyseppähitsaajaksi

Työ Lojerilla jatkuu laseroperaattorina

Laseroperaattori

Toni hallitsee Lojerilla laserleikkauksen. Hän valmistaa esimerkiksi leikkauspöytiin, hoitosänkyihin ja fysioterapiatuotteisiin tarvittavat osat leikkaamalla ne teräslevyistä. Toni ohjelmoi laserleikkauskoneen tekemään työn niin, että isot teräslevyt käytetään mahdollisimman tarkasti monien eri muotoisten ja kokoisten osien valmistukseen. Hän hallitsee myös muiden valmistuksessa tarvittavien koneiden ohjelmoinnin. Tonin kädenjälki näkyy lähes kaikissa Lojerin terveysteknologiatuotteissa. 

Laseroperaattori

Toni hallitsee Lojerilla laserleikkauksen. Hän valmistaa esimerkiksi leikkauspöytiin, hoitosänkyihin ja fysioterapiatuotteisiin tarvittavat osat leikkaamalla ne teräslevyistä. Toni ohjelmoi laserleikkauskoneen tekemään työn niin, että isot teräslevyt käytetään mahdollisimman tarkasti monien eri muotoisten ja kokoisten osien valmistukseen. Hän hallitsee myös muiden valmistuksessa tarvittavien koneiden ohjelmoinnin. Tonin kädenjälki näkyy lähes kaikissa Lojerin terveysteknologiatuotteissa. 

Yläkoulusta lukioon - matikka sujui, fysiikkaa joutui opetttelemaan

Armeijasta töihin Lojerille - käsillä tekeminen sujuu

Oppisopimus ja kouluttautuminen levyseppähitsaajaksi

Ylioppilasjuhlien jälkeen armeijaan

Oivallus - työssä oppimallakin voi hankkia ammatin ja ammattitaidon

Työ Lojerilla jatkuu laseroperaattorina