Digiröntgenkuvat helpoiksi lääkäreille

Mediatekniikan diplomi-insinööri Paula Jukarainen on Planmecalla kehittämässä hammaslääketieteen digitaalisia ratkaisuja, tehokkaampia, tarkempia, hygieenisempiä, mukavampia - käyttäjälle ja potilaalle.

Planmeca tekee hammaslääketieteen ratkaisuja, hoitotuoleja, kuvantamislaitteita ja ohjelmistoja. Paula on ohjelmistosuunnittelija Digitaalidivisioonassa. Nyt tuotepäälliköt ja ohjelmoijat kehittävät uutta "all in one" -ratkaisua digitaalisten kuvien hallintaan ja diagnostiikkaan sekä operaatioiden suunnitteluun ja analysointiin.

Paulan työpäivät ovat vaihtelevia, ohjelmiston osioiden teknistä suunnittelua ja toteutusta, ratkaisujen etsimistä yhdessä kollegoiden kanssa. Uusia ominaisuuksia kehitetään myös yhdessä esimerkiksi hammaslääkäreiden kanssa. Uusien ominaisuuksien suunnitteluun kuuluu myös tutkimusartikkeleihin perehtyminen ja opiskelua esimerkiksi ihmisen kasvojen alueen anatomiasta ja hammashoidosta. Planmecalla tehdään paljon tutkimusyhteistyötä eri yliopistojen kanssa maailmalla. 

"Uteliaisuutta ja ongelmanratkaisukykyä, ohjelmistokehitystaitoja ja abstraktia ajattelua, halua päästä vaikuttamaan terveyden edistämiseen!" 

Koulutus

Tietotekniikan diplomi-insinööri, Aalto-yliopisto, Mediatekniikka

Ammattinimike

Software Designer
Tähän mennessä
Paula Jukarainen

Lukion jälkeen opiskelemaan nykyiseen Aalto-yliopistoon Sähkön ja elektroniikan koulutusohjelmaan

Suunnitelmissa opiskella bioniikkaa eli biologiaa ja elektroniikkaa, mutta suunnitelmat muuttuivat

Ohjelmointi innosti - vaihto tietotekniikan koulutusohjelmaan, pääaineeksi mediatekniikka

Kandiopintojen aikana ohjelmoinnin assistentti ja osa-aikainen ohjelmistotestaaja Futuremarkillla

Maisteriopintojen aikana 3D-grafiikkaohjelmoija ja diplomityö töiden ohella

Valmistuminen diplomi-insinööriksi, pääaine mediatekniikka ja sivuaine kauppakorkeakoulun Strategy & Experienced design

Työ jatkui: 3D-grafiikkaohjelmointia, projektisuunnitttelua ja -hallintaa, tiimin vetämistä esimiehenä

Kiinnostus tehdä terveysteknologiaa - ensin Planmecalle 3D-ohjelmoijaksi ja eteneminen ohjelmistosuunnittelijaksi

Software Designer

Paula on Planmecalla Digitaalidivisioonassa ohjelmistosuunnittelija. Planmecalla kehitetään digitaalisia ratkaisuja röntgenkuvien hallintaan ja diagnostisointiin, jotta hammaslääkäreiden työ tehostuu ja tarkentuu. Paulan työ on ohjelmistojen teknistä suunnittelua ja toteuttamista sekä uusien ominaisuuksien kehittämistä yhdessä kollegoiden ja hammaslääkärien kanssa. 

Paula Jukarainen

Software Designer

Paula on Planmecalla Digitaalidivisioonassa ohjelmistosuunnittelija. Planmecalla kehitetään digitaalisia ratkaisuja röntgenkuvien hallintaan ja diagnostisointiin, jotta hammaslääkäreiden työ tehostuu ja tarkentuu. Paulan työ on ohjelmistojen teknistä suunnittelua ja toteuttamista sekä uusien ominaisuuksien kehittämistä yhdessä kollegoiden ja hammaslääkärien kanssa. 

Lukion jälkeen opiskelemaan nykyiseen Aalto-yliopistoon Sähkön ja elektroniikan koulutusohjelmaan

Ohjelmointi innosti - vaihto tietotekniikan koulutusohjelmaan, pääaineeksi mediatekniikka

Maisteriopintojen aikana 3D-grafiikkaohjelmoija ja diplomityö töiden ohella

Työ jatkui: 3D-grafiikkaohjelmointia, projektisuunnitttelua ja -hallintaa, tiimin vetämistä esimiehenä

Suunnitelmissa opiskella bioniikkaa eli biologiaa ja elektroniikkaa, mutta suunnitelmat muuttuivat

Kandiopintojen aikana ohjelmoinnin assistentti ja osa-aikainen ohjelmistotestaaja Futuremarkillla

Valmistuminen diplomi-insinööriksi, pääaine mediatekniikka ja sivuaine kauppakorkeakoulun Strategy & Experienced design

Kiinnostus tehdä terveysteknologiaa - ensin Planmecalle 3D-ohjelmoijaksi ja eteneminen ohjelmistosuunnittelijaksi

Työkaverit

Opiskelemaan konetekniikkaa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakouluun

Pääaineeksi koneensuunnittelu ja kauppakorkeakoulusta laskentatoimen peruskurssi

Kesäharjoittelussa ja opintojen ohessa osa-aikaisena projektityöntekijänä Planmedillä

ja myös diplomityö Planmedille

Valmistuminen konetekniikan diplomi-insinööriksi

Planmedille mekaniikkasuunnittelijaksi

Mechanics Designer

Vesa on Planmedillä mekaniikkasuunnittelutiimissä. Sekä suunnittelijana että uusien tuotekehitysprojektien projektipäällikkönä Vesa tekee paljon yhteistyötä koko Planmecan tuotekehitysosaston asiantuntijoiden kanssa. Työ mekaniikkasuunnittelijana on 3D-mallintamista, prototyyppien tekoa ja testausta.

 

Mechanics Designer

Vesa on Planmedillä mekaniikkasuunnittelutiimissä. Sekä suunnittelijana että uusien tuotekehitysprojektien projektipäällikkönä Vesa tekee paljon yhteistyötä koko Planmecan tuotekehitysosaston asiantuntijoiden kanssa. Työ mekaniikkasuunnittelijana on 3D-mallintamista, prototyyppien tekoa ja testausta.

 

Opiskelemaan konetekniikkaa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakouluun

Kesäharjoittelussa ja opintojen ohessa osa-aikaisena projektityöntekijänä Planmedillä

Valmistuminen konetekniikan diplomi-insinööriksi

Pääaineeksi koneensuunnittelu ja kauppakorkeakoulusta laskentatoimen peruskurssi

ja myös diplomityö Planmedille

Planmedille mekaniikkasuunnittelijaksi

Konetekniikan kandidaatti, Aalto-yliopisto, tuotekehitys pääaineena

Teollista muotoilua opiskelemaan yliopistoon, Helsinki ja Lontoo

Opintojen aikana purjehduksenopettaja, veneenkuljettaja, purjeneuloja

Valmistuminen muotoilijaksi, töissä konseptisuunnittelijana ja kuvittajana

Opinnot jatkuvat Aalto-yliopistossa, diplomi-insinöörin tutkinto kohta valmis

Diplomityö satamavalmistajalle, pienvenesatamakonsepti

Töihin Planmecalle biomekaniikkasuunnittelijaksi

Biomechanical Designer

Alex on biomekaniikkasuunnittelija Planmecan ProModel™ -palveluyksikössä. Hän ja kollegansa tuottavat potilaskohtaista 3D-suunnittelua vaativiin kirurgisiin leikkauksiin. Yhdessä lääkärien ja hoitajien kanssa Alex suunnittelee ja valmistaa mallit ja instrumentit kirurgin ja potilaan tarpeiden mukaisiksi. Projekteissa Alexin tehtävä on pitää langat käsissä; johtaa kokoukset ja hoitaa konkreettiset asiat.

Biomechanical Designer

Alex on biomekaniikkasuunnittelija Planmecan ProModel™ -palveluyksikössä. Hän ja kollegansa tuottavat potilaskohtaista 3D-suunnittelua vaativiin kirurgisiin leikkauksiin. Yhdessä lääkärien ja hoitajien kanssa Alex suunnittelee ja valmistaa mallit ja instrumentit kirurgin ja potilaan tarpeiden mukaisiksi. Projekteissa Alexin tehtävä on pitää langat käsissä; johtaa kokoukset ja hoitaa konkreettiset asiat.

Konetekniikan kandidaatti, Aalto-yliopisto, tuotekehitys pääaineena

Opintojen aikana purjehduksenopettaja, veneenkuljettaja, purjeneuloja

Opinnot jatkuvat Aalto-yliopistossa, diplomi-insinöörin tutkinto kohta valmis

Töihin Planmecalle biomekaniikkasuunnittelijaksi

Teollista muotoilua opiskelemaan yliopistoon, Helsinki ja Lontoo

Valmistuminen muotoilijaksi, töissä konseptisuunnittelijana ja kuvittajana

Diplomityö satamavalmistajalle, pienvenesatamakonsepti