VAISALA - Thesis, Trainee & Summer Jobs

Kesätyö
Harjoittelu
Opinnäytetyö
Helsinki
Haku päättynyt
Työntekijöitä

Aalto-yliopistoon opiskelemaan elektroniikkaa ja sähkötekniikaa, mikro- ja nanotieteitä

Yliopistolla tutkimus- ja opetusassistentin töitä

Vaihto-opiskelijana Saksassa Munchenin teknillisessä yliopistossa, energia- ja nanoteknologiaa + saksaa

Vaisalaan Giant Leap -harjoitteluohjelmaan ja diplomityöntekijäksi

Diplomi-insinööri, Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu, mikro- ja nanotieteet

Tekniikan tohtoriopintoja ja innovaatiojohtamisen opiskelua

Vaisalaan sovelluspäälliköksi, tuotekehitystä asiakasrajapinnassa

Application Manager, Sovelluspäällikkö

Timo on linkki myynnin ja tuotekehityksen välissä. Hän varmistaa, että myyntiprosessin aikana tarvittava tekninen osaaminen on saatavilla. Jotta tuotekehitys vastaa asiakastarpeita, hän varmistaa, että tuotekehittäjillä on oleellisin markkinatieto.

 

Application Manager, Sovelluspäällikkö

Timo on linkki myynnin ja tuotekehityksen välissä. Hän varmistaa, että myyntiprosessin aikana tarvittava tekninen osaaminen on saatavilla. Jotta tuotekehitys vastaa asiakastarpeita, hän varmistaa, että tuotekehittäjillä on oleellisin markkinatieto.

 

Aalto-yliopistoon opiskelemaan elektroniikkaa ja sähkötekniikaa, mikro- ja nanotieteitä

Vaihto-opiskelijana Saksassa Munchenin teknillisessä yliopistossa, energia- ja nanoteknologiaa + saksaa

Diplomi-insinööri, Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu, mikro- ja nanotieteet

Vaisalaan sovelluspäälliköksi, tuotekehitystä asiakasrajapinnassa

Yliopistolla tutkimus- ja opetusassistentin töitä

Vaisalaan Giant Leap -harjoitteluohjelmaan ja diplomityöntekijäksi

Tekniikan tohtoriopintoja ja innovaatiojohtamisen opiskelua

Opiskelemaan kemistiksi Jyväskylän yliopistoon, Fysikaalinen kemia, Solu- ja molekyylibiologia

Opinnäytetyötä tehdessä projekteja yritykselle ja apurahalla yliopistolle

Filosofian maisteri, Jyväskylän yliopisto, Kemian laitos, Fysikaalinen kemia

Vaisalaan, Giant Leep -harjoitteluohjelmaan

Tutkijaksi Vaisalaan

Research scientist, tutkija

Tutkijan työ Vaisalassa on uuden ideointia ja olemassa olevan kehittämistä. Koesuunnittelua, menetelmien valintaa ja kehittämistä, mittauksia, tulosten analysointia ja esittämistä. Tiedon siirtäminen oikeassa muodossa on tärkeää kehitystyössä. 

Research scientist, tutkija

Tutkijan työ Vaisalassa on uuden ideointia ja olemassa olevan kehittämistä. Koesuunnittelua, menetelmien valintaa ja kehittämistä, mittauksia, tulosten analysointia ja esittämistä. Tiedon siirtäminen oikeassa muodossa on tärkeää kehitystyössä. 

Opiskelemaan kemistiksi Jyväskylän yliopistoon, Fysikaalinen kemia, Solu- ja molekyylibiologia

Filosofian maisteri, Jyväskylän yliopisto, Kemian laitos, Fysikaalinen kemia

Tutkijaksi Vaisalaan

Opinnäytetyötä tehdessä projekteja yritykselle ja apurahalla yliopistolle

Vaisalaan, Giant Leep -harjoitteluohjelmaan

Valmetilla Tutustu ja tienaa -jaksolla ja opiskelijana haalarihommissa"

Kandidaatin opinnot, TTY Automaatiotekniikka: Factory Automation ja Teollisuustalous

Maisteriopinnot TTY:llä: Tuotantotekniikka ja Teollisuustalous

Vaihto-opiskelijana Saksassa Duisburg-Essenin yliopistolla ja kesätöissä Outotecilla Saksassa

Kesäharjoittelu Vaisalan Giant Leap -ohjelmassa

Diplomityö Vaisalaan: tuotteiden toimitusaikojen ja -prosessien analysointi ja kehittäminen

DI:nä prosessi-insinööriksi Vaisalaan ja nyt laatuinsinöörinä noin vuoden

Senior Quality Engineer, Quality Control Team Leader

Laatutarkastustiimin esimies varmistaa tiimille mahdollisuudet tehdä työnsä menestyksekkäästi. Laaduntarkastus- ja poikkeavan tuotteen prosessista vastaaminen on mielenkiintoista tuotteiden ja prosessien kehittämistä. Työn merkityksellisyys ja tulosten aikaansaaminen motivoi Tapania.

Senior Quality Engineer, Quality Control Team Leader

Laatutarkastustiimin esimies varmistaa tiimille mahdollisuudet tehdä työnsä menestyksekkäästi. Laaduntarkastus- ja poikkeavan tuotteen prosessista vastaaminen on mielenkiintoista tuotteiden ja prosessien kehittämistä. Työn merkityksellisyys ja tulosten aikaansaaminen motivoi Tapania.

Valmetilla Tutustu ja tienaa -jaksolla ja opiskelijana haalarihommissa"

Maisteriopinnot TTY:llä: Tuotantotekniikka ja Teollisuustalous

Kesäharjoittelu Vaisalan Giant Leap -ohjelmassa

DI:nä prosessi-insinööriksi Vaisalaan ja nyt laatuinsinöörinä noin vuoden

Kandidaatin opinnot, TTY Automaatiotekniikka: Factory Automation ja Teollisuustalous

Vaihto-opiskelijana Saksassa Duisburg-Essenin yliopistolla ja kesätöissä Outotecilla Saksassa

Diplomityö Vaisalaan: tuotteiden toimitusaikojen ja -prosessien analysointi ja kehittäminen