Automaation kouluttajalla hallussa tekniikka, kielet ja sosiaaliset taidot

Konetekniikan diplomi-insinööri Janne Kivinen kouluttaa Fastemsin asiakkaita käyttämään hankkimiaan uusia älykkäitä tuotannon automaatiojärjestelmiä - useimmiten asiakkaiden luona eri puolilla maailmaa.

Fastems valmistaa tuotantojärjestelmiä yrityksille, jotka valmistavat esimerkiksi osia lentokoneisiin, laivoihin, kilpa- ja henkilöautoihin, maatalous- ja metsäkoneisiin ja kodinkoneisiin. Janne on Fastemsilla koulutustiimissä, joka kouluttaa asiakkaita käyttämään uusia automaatiojärjestelmiä. 

"Fastems on kansainvälinen yritys, matkapäiviä tulee runsaasti, kun suurin osa koulutuksista pidetään asiakkaiden luona eri puolilla maailmaa. On mielenkiintoista päästä näkemään erilaisia asiakkaita ja perehtymään erilaisiin tuotantojärjestelmiin."

Janne vastaa tiimissä kurssirakenteiden ja koulutusten kehittämisestä, koulutusmateriaalien teosta sekä koulutustarjousten teosta ja koulutusten järjestämisestä ja kouluttamisesta. Tiimi kouluttaa myös Fastemsin omaa henkilöstöä.

Jannella on sosiaaliset taidot hallussa ja kielet sekä ymmärrystä kone- ja valmistustekniikasta. "Innostaahan se, kun peruskoulutuksen jälkeen uuden tai uudistetun automaatiojärjestelmän käyttäjät hallitsevat järjestelmän ja asiakkaan tuotanto pyörii täysillä!"

 

 

Koulutus

Konetekniikan diplomi-insinööri Tampereen teknillinen yliopisto, tuotantotekniikka ja teollisuustalous

Ammattinimike

Training Specialist
Tähän mennessä
Janne Kivinen

Lukiossa pitkä matematiikka ja fysiikka - kiinnostaa miten erialaisia tuotteita valmistetaan

Teknilliseen yliopistoon opiskelemaan konetekniikkaa - pääaine tuotantotekniikka ja sivuaine teollisuustalous

Ensimmäiset kesät "haalarihommissa" teollisuusyrityksessä

Fastemsille ensimmäiseen keätyöhön Tekniseen tukeen

Vaihto-opiskelijana Göteborgissa Ruotsissa

Valmistuminen konetekniikan diplomi-insinööriksi

Nyt Fastemsilla Training Specialist koulutustiimissä

Training Specialist

Fastemsin älykkäät tuotannon automaatiojärjestelmät mahdollistavat asiakkaille joustavan ja tehokkaan koneenosien valmistuksen vuoden jokaisena tuntija - 8760 tuntia vuodessa. Janne on Fastemsilla koulutustiimissä, jonka tehtävänä on kouluttaa automaatiojärjestelmien käyttäjiä hallinnoimaan järjestelmää tehokkaasti. Jannen vastuulla on koulutuksien kehittäminen ja materiaalien luonti, koulutustarjousten tekeminen ja koulutuksien pitäminen Fastemsilla ja asiakkaiden luona eri puolilla maailmaa.

Janne Kivinen

Training Specialist

Fastemsin älykkäät tuotannon automaatiojärjestelmät mahdollistavat asiakkaille joustavan ja tehokkaan koneenosien valmistuksen vuoden jokaisena tuntija - 8760 tuntia vuodessa. Janne on Fastemsilla koulutustiimissä, jonka tehtävänä on kouluttaa automaatiojärjestelmien käyttäjiä hallinnoimaan järjestelmää tehokkaasti. Jannen vastuulla on koulutuksien kehittäminen ja materiaalien luonti, koulutustarjousten tekeminen ja koulutuksien pitäminen Fastemsilla ja asiakkaiden luona eri puolilla maailmaa.

Lukiossa pitkä matematiikka ja fysiikka - kiinnostaa miten erialaisia tuotteita valmistetaan

Ensimmäiset kesät "haalarihommissa" teollisuusyrityksessä

Vaihto-opiskelijana Göteborgissa Ruotsissa

Nyt Fastemsilla Training Specialist koulutustiimissä

Teknilliseen yliopistoon opiskelemaan konetekniikkaa - pääaine tuotantotekniikka ja sivuaine teollisuustalous

Fastemsille ensimmäiseen keätyöhön Tekniseen tukeen

Valmistuminen konetekniikan diplomi-insinööriksi

Työkaverit

Lukiossa LUMA-aineet sujui - ongelmien ratkonta ja fysiikan lait kiinnosti, loogista

Seinäjoen ammattikorkeakouluun suorittamaan automaatioinsinöörin tutkintoa

Ohjelmointia, mekatroniikkaa, sensoritekniikkaa, sähkötekniikkaa, robotiikkaa, mekaniikkaa ja kieliä

Valmistuminen automaatiotekniikan insinööriksi

Fastemsille Vaasaan, sähköautomaation sähkösuunnittelijaksi

Asennuksia ja mekaanisia säätöjä, ohjelmoitavien logiikoiden ja näyttöjen ohjelmointia, rogotiikkaa...

Fastemsille Tampereelle Robotti-tiimiin robottiohjelmoijaksi

Automation designer

Fastemsin älykkäitä tuotantojärjestelmiä teollisuusyrityksille kehitetään automaatio ja digitalisointi kärkenä. Robotit ovat osana järjestelmiä tehostamassa asiakkaan tuotantoa. Marko on Fastemsilla Robotti-tiimissä ohjelmoimassa automaatiojärjestelmien robotteja. Hän ohjelmoi robotit toimimaan muiden koneiden kanssa yhteistyössä ja tekemään asiakkaan määrittämät toiminnot.

Automation designer

Fastemsin älykkäitä tuotantojärjestelmiä teollisuusyrityksille kehitetään automaatio ja digitalisointi kärkenä. Robotit ovat osana järjestelmiä tehostamassa asiakkaan tuotantoa. Marko on Fastemsilla Robotti-tiimissä ohjelmoimassa automaatiojärjestelmien robotteja. Hän ohjelmoi robotit toimimaan muiden koneiden kanssa yhteistyössä ja tekemään asiakkaan määrittämät toiminnot.

Lukiossa LUMA-aineet sujui - ongelmien ratkonta ja fysiikan lait kiinnosti, loogista

Ohjelmointia, mekatroniikkaa, sensoritekniikkaa, sähkötekniikkaa, robotiikkaa, mekaniikkaa ja kieliä

Fastemsille Vaasaan, sähköautomaation sähkösuunnittelijaksi

Fastemsille Tampereelle Robotti-tiimiin robottiohjelmoijaksi

Seinäjoen ammattikorkeakouluun suorittamaan automaatioinsinöörin tutkintoa

Valmistuminen automaatiotekniikan insinööriksi

Asennuksia ja mekaanisia säätöjä, ohjelmoitavien logiikoiden ja näyttöjen ohjelmointia, rogotiikkaa...

Yläasteella "aputöihin" kodinkoneita huoltavaan yritykseen - huoltotöiden tekeminen kiinnostaa

Tampereen ammattiopistoon opiskelemaan elektroniikka-asentajaksi

Kodinkoneiden huoltoa jo opiskelujen ohessa

Valmistuminen ja töihin huoltamaan kodinkoneita

Tekniikan jatko-opinnot kiinnostaa

Hämeen ammattikorkeakouluun opiskelemaan sähkö- ja automaatiotekniikkaa

Automaatiotekniikan insinööri AMK

Fastemsilla Teknisessä tuessa System Support Specialist

System Support Specialist Teknisessä tuessa

Fastems valmistaa älykkäitä tuotantojärjestelmiä, joilla asiakasyritykset optimoivat omaa valmistustansa 24/7. Khelil on Fastemsilla teknisessä tuessa, jossa yksitoista asiantuntijaa antaa etätukea automaatiojärjestelmiä hankkineille asiakkaille ongelmatilanteissa. Kun asiakas ilmoittaa ongelmasta Khelil ottaa tietokoneella etäyhteyden järjestelmään, selvittää on tapahtunut ja ratkaisee ongelman.

System Support Specialist Teknisessä tuessa

Fastems valmistaa älykkäitä tuotantojärjestelmiä, joilla asiakasyritykset optimoivat omaa valmistustansa 24/7. Khelil on Fastemsilla teknisessä tuessa, jossa yksitoista asiantuntijaa antaa etätukea automaatiojärjestelmiä hankkineille asiakkaille ongelmatilanteissa. Kun asiakas ilmoittaa ongelmasta Khelil ottaa tietokoneella etäyhteyden järjestelmään, selvittää on tapahtunut ja ratkaisee ongelman.

Yläasteella "aputöihin" kodinkoneita huoltavaan yritykseen - huoltotöiden tekeminen kiinnostaa

Kodinkoneiden huoltoa jo opiskelujen ohessa

Tekniikan jatko-opinnot kiinnostaa

Automaatiotekniikan insinööri AMK

Tampereen ammattiopistoon opiskelemaan elektroniikka-asentajaksi

Valmistuminen ja töihin huoltamaan kodinkoneita

Hämeen ammattikorkeakouluun opiskelemaan sähkö- ja automaatiotekniikkaa

Fastemsilla Teknisessä tuessa System Support Specialist

Lukiossa: yliopistoon, mutta mitä opiskelemaan

Tampereen teknilliseen yliopistoon tietotekniikkaa opiskelemaan, pääaineeksi ohjelmistotuotanto

Ihmiskeskeisen teknologian laitokselle tekemään diplomityötä

Loukkaantuminen onnettomuudessa, opinnot keskeytyy

Takaisin yliopistolle, töihin Ohjelmistotekniikan laitokselle

Töihin it-yritykseen, suunnittelemaan webbisovelluksia asiakkaille, eteneminen tekniseksi projektipäälliköksi

Fastemsille Soft Ware Product Owneriksi

Diplomityö Fastemsille valmistumassa, automaatiotekniikan opinnot jatkuu työn ohessa

Software Product Owner

Fastemsin automaatiojärjestelmillä uudistetaan asiakkaiden tuotantotapoja joustaviksi ohjelmistokehityksen ja digitaalisten palvelujen avulla. Eeva tekee työtään Device Control -tiimien kanssa, jotka vastaavat Fastemsin kaikkien asiakasprojektien kone- ja laiteliitynnöistä.  Eeva vastaa laiteohjaustiimien työnjaosta ja tehtävien tärkeysjärjestyksestä. Omissa asiakasprojekteissaan hän on projektipäällikkö, joka suunnittelee ohjelmistot ja vastaa toteutuksesta. Digital Business Unitissa Eeva kehittää Fastemsille ketteriä toimintatapoja tuottaa ohjelmistoja. 

Software Product Owner

Fastemsin automaatiojärjestelmillä uudistetaan asiakkaiden tuotantotapoja joustaviksi ohjelmistokehityksen ja digitaalisten palvelujen avulla. Eeva tekee työtään Device Control -tiimien kanssa, jotka vastaavat Fastemsin kaikkien asiakasprojektien kone- ja laiteliitynnöistä.  Eeva vastaa laiteohjaustiimien työnjaosta ja tehtävien tärkeysjärjestyksestä. Omissa asiakasprojekteissaan hän on projektipäällikkö, joka suunnittelee ohjelmistot ja vastaa toteutuksesta. Digital Business Unitissa Eeva kehittää Fastemsille ketteriä toimintatapoja tuottaa ohjelmistoja. 

Lukiossa: yliopistoon, mutta mitä opiskelemaan

Ihmiskeskeisen teknologian laitokselle tekemään diplomityötä

Takaisin yliopistolle, töihin Ohjelmistotekniikan laitokselle

Fastemsille Soft Ware Product Owneriksi

Tampereen teknilliseen yliopistoon tietotekniikkaa opiskelemaan, pääaineeksi ohjelmistotuotanto

Loukkaantuminen onnettomuudessa, opinnot keskeytyy

Töihin it-yritykseen, suunnittelemaan webbisovelluksia asiakkaille, eteneminen tekniseksi projektipäälliköksi

Diplomityö Fastemsille valmistumassa, automaatiotekniikan opinnot jatkuu työn ohessa

Lukion jälkeen välivuosia: armeija, töissä asiakaspalvelutehtävissä ja taksinkuljettajana

Opiskelemaan tekniikka, mutta mitä - automaatiotekniikkaa, se on käsillä tekemistä!

Hämeen ammattikorkeakouluun, pääaineeksi automaatiosuunnittelu ja automaation soveltaminen

Työharjoittelu sähköasentajana, nappasi ja opetti paljon

Sivuaineeksi teollisuuden automaatioteknologia ja kunnossapito

Kesätöihin Fastemsille, työ jatkui opintojen ohella

Opinnot päätökseen ja Fastemsille automaatioinsinööriksi Software delivery -tiimiin

Edessä siirtyminen laiteohjaustiimin

Automation Engineer, Software delivery team

Fastems valmistaa joustavia, robotiikkaan perustuvia automaatiojärjestelmiä teollisuusyrityksille. Simo on automaatioinsinööri Software delivery -tiimissä, joka määrittelee asiakkaan tilaamiin ratkaisuihin käytettävät palvelimet, kokoaa ohjelmistot sekä tukee testauksia ja käyttöönottoa. Simo luo automaatiojärjestelmää ohjaavan ohjelmiston, käyttöliittymän järjestelmän tuleville käyttäjille. Hän kokoaa myös laitteiden ohjaukseen tarvittavat ohjelmistot. 

Automation Engineer, Software delivery team

Fastems valmistaa joustavia, robotiikkaan perustuvia automaatiojärjestelmiä teollisuusyrityksille. Simo on automaatioinsinööri Software delivery -tiimissä, joka määrittelee asiakkaan tilaamiin ratkaisuihin käytettävät palvelimet, kokoaa ohjelmistot sekä tukee testauksia ja käyttöönottoa. Simo luo automaatiojärjestelmää ohjaavan ohjelmiston, käyttöliittymän järjestelmän tuleville käyttäjille. Hän kokoaa myös laitteiden ohjaukseen tarvittavat ohjelmistot. 

Lukion jälkeen välivuosia: armeija, töissä asiakaspalvelutehtävissä ja taksinkuljettajana

Hämeen ammattikorkeakouluun, pääaineeksi automaatiosuunnittelu ja automaation soveltaminen

Sivuaineeksi teollisuuden automaatioteknologia ja kunnossapito

Opinnot päätökseen ja Fastemsille automaatioinsinööriksi Software delivery -tiimiin

Opiskelemaan tekniikka, mutta mitä - automaatiotekniikkaa, se on käsillä tekemistä!

Työharjoittelu sähköasentajana, nappasi ja opetti paljon

Kesätöihin Fastemsille, työ jatkui opintojen ohella

Edessä siirtyminen laiteohjaustiimin