Asiakasprojektien johtamisessa onnistuminen innostaa

Tuotantotalouden diplomi-insinööri Arto Kesälän tekniikan ja talouden opinnot ovat hyvä pohja isojen asiakasprojektien johtamiseen, suunnittelusta valmistukseen.

Arto on projektipäällikkö Luvata Engineering osastolla, joka valmistaa asiakkaille kuparituotteita, joissa tarvitaan erinomaista sähkön- ja lämmönjohtokykyä. Arto vastaa isoista asiakasprojekteista. Se on pitkäjänteistä yhteistyötä Luvatan omien tuotantoyksiköiden metallurgien, suunnittelijoiden ja työnjohtajien kanssa. Asiakkaiden tilaamiin tuotteisiin tarvitaan usein komponentteja myös alihankkijoilta. Se tarkoittaa tilauksia ja niiden valmistumisen valvontaa toimittajien luona. 

Tuotantotalouden opinnoissa tekniikkaa ja taloutta on Arton mielestä sopiva yhdistelmä. "Hyvä perusta moneen muuhunkin työhön kuin asiakasprojektien johtamiseen." LUMA-osaaminen on kaiken perusta. "Kuparituotteiden valmistusprojektien johtamisessa on säännöllisesti tilanteita, joissa ongelmat pystyy ratkaisemaan soveltamalla osaamistaan." Arton työssä myös neuvottelutaidot ovat jatkuvasti käytössä.

Arton työn jälki näkyy projektin ja lopputuotteiden laadussa, kustannuksissa, toimituksissa ja asiakastyytyväisyydessä. Eli koko projektin läpiviennissä. "Kun puolen vuoden päähän suunniteltu projekti toteutuu onnistuneesti niin innostaahan se!"

Koulutus

Tuotantotalouden diplomi-insinööri, Lappeenrannan teknillinen yliopisto: tuotantotalous, energiatekniikka

Ammattinimike

Projektipäällikkö
Tähän mennessä
Arto Kesälä

Lukion jälkeen haku oikeustieteelliseen ja teknilliseen yliopistoon

Armeijan jälkeen Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon DI-opintoihin

Tuotantotalous oma juttu - tekniikkaa ja kauppatieteitä, sopii matemaattiselle

Neljä kesää Luvatalla: tuotantotehtävissä ja "kesämestarina" tuuraamassa työnjohtajia

Vaihto-opiskelemaan Saksaan Stuttgartin yliopistoon

Kehitysinsinööriksi HKScanille ja diplomityönteko

Valmistuminen DI:ksi, töihin Luvatalle, ensin tuotannon kehitystehtäviin ja eteneminen tuotannon suunnittelijaksi

Eteneminen Luvatalla projektipäälliköksi

Projektipäällikkö

Arto on Luvata Engineerig osastolla, jossa suunnitellaan ja valmistetaan kuparista asiakkaille valmiita lopputuotteita. Osastolla on töissä runsas parikymmentä henkilöä, 15 tuotantotyöntekijää ja loput toimihenkilöitä. Arto on projektipäällikkö ja vastaa isoista asiakasprojekteista. Hän ottaa projektin vastuulleen kun myynti on sen asiakkaan kanssa sopinut. Arton tehtävänä on suunnitella ja johtaa projekti niin, että asiakkaan tilaamaan kokonaisuuteen saadaan oikeanlainen kupari Luvatan omasta tuotannosta ja tarvittavat materiaalit tai osakokonaisuudet alihankkijoilta sekä lopputuotteen valmistus Engineering osastolla.  

Arto Kesälä

Projektipäällikkö

Arto on Luvata Engineerig osastolla, jossa suunnitellaan ja valmistetaan kuparista asiakkaille valmiita lopputuotteita. Osastolla on töissä runsas parikymmentä henkilöä, 15 tuotantotyöntekijää ja loput toimihenkilöitä. Arto on projektipäällikkö ja vastaa isoista asiakasprojekteista. Hän ottaa projektin vastuulleen kun myynti on sen asiakkaan kanssa sopinut. Arton tehtävänä on suunnitella ja johtaa projekti niin, että asiakkaan tilaamaan kokonaisuuteen saadaan oikeanlainen kupari Luvatan omasta tuotannosta ja tarvittavat materiaalit tai osakokonaisuudet alihankkijoilta sekä lopputuotteen valmistus Engineering osastolla.  

Lukion jälkeen haku oikeustieteelliseen ja teknilliseen yliopistoon

Tuotantotalous oma juttu - tekniikkaa ja kauppatieteitä, sopii matemaattiselle

Vaihto-opiskelemaan Saksaan Stuttgartin yliopistoon

Valmistuminen DI:ksi, töihin Luvatalle, ensin tuotannon kehitystehtäviin ja eteneminen tuotannon suunnittelijaksi

Armeijan jälkeen Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon DI-opintoihin

Neljä kesää Luvatalla: tuotantotehtävissä ja "kesämestarina" tuuraamassa työnjohtajia

Kehitysinsinööriksi HKScanille ja diplomityönteko

Eteneminen Luvatalla projektipäälliköksi

Työkaverit

Yläasteelta opiskelemaan ravintolakokiksi vaikka teollisuuden työt kiinnostivat - koska naiset opiskelevat "naisten juttuja"

Töitä kokkina, mutta vaikka kotitaloustunnit olivat olleet kivoja niin...

Opiskelemaan kone- ja tuotantotekniikkaa ammattioppilaitokseen

Työssäoppimassa ja kesätöissä harjoittelemassa koneenasentajan töitä

Työssäoppimisjaksolle Luvata Porin laboratorioon

Valmistuminen koneenasentajaksi

Luvatalle tuotantotyöntekijäksi valmistamaan suprajohtimia

Vaihto Luvatalla laboratorioon

Laborantti

Mirka on vasta aloittanut uuden työnsä opettelun Luvata Porin laboratoriossa. Tiimissä on kymmenen laboranttia, naisia ja miehiä. Laborantit varmistavat testeillä ja mittauksilla, että valmistetut kuparituotteet vastaavat asiakkaiden laatuvaatimuksia. Mirkan tehtävänä on analysoida kuparin koostumus. Tavoitteena on nopeasti opetella myös kaikki muut laboratorion testit ja mittaukset; kovuus-, kestävyys- ja sähkönjohtavuusmittaukset.

Laborantti

Mirka on vasta aloittanut uuden työnsä opettelun Luvata Porin laboratoriossa. Tiimissä on kymmenen laboranttia, naisia ja miehiä. Laborantit varmistavat testeillä ja mittauksilla, että valmistetut kuparituotteet vastaavat asiakkaiden laatuvaatimuksia. Mirkan tehtävänä on analysoida kuparin koostumus. Tavoitteena on nopeasti opetella myös kaikki muut laboratorion testit ja mittaukset; kovuus-, kestävyys- ja sähkönjohtavuusmittaukset.

Yläasteelta opiskelemaan ravintolakokiksi vaikka teollisuuden työt kiinnostivat - koska naiset opiskelevat "naisten juttuja"

Opiskelemaan kone- ja tuotantotekniikkaa ammattioppilaitokseen

Työssäoppimisjaksolle Luvata Porin laboratorioon

Luvatalle tuotantotyöntekijäksi valmistamaan suprajohtimia

Töitä kokkina, mutta vaikka kotitaloustunnit olivat olleet kivoja niin...

Työssäoppimassa ja kesätöissä harjoittelemassa koneenasentajan töitä

Valmistuminen koneenasentajaksi

Vaihto Luvatalla laboratorioon

Lukiossa LUMA-valinnat - ovet auki moniin opiskeluvaihtoehtoihin

Välivuosi - mitä haluan opiskella, ei lääkikseen - mutta kauppikseen vai...

Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon, Tuotantotalouden koulutusohjelma - tekniikkaa ja taloutta!

Vaihto Tampereen teknilliseen yliopistoon jatkamaan tuotantotalouden opintoja

Opiskelukesät Luvatalla erilaisissa tehtävissä ja opintojen ohella kurssiassistentti TTY:llä

Vaihtoon Belgiaan, Ghent University: Business engineering

Luvatalle töihin työnjohtotehtäviin, Area Responsible ja valmistuminen tuotantotalouden DI:ksi

Eteneminen Luvatalla Supply Chain Specialistiksi

Supply Chain Specialist

Ida on Luvata Porissa Supply Chain -tiimissä. Neljän asiantuntijan tiimi vastaa tehtaan materiaalihankinnoista, päivittäisestä tuotannon suunnittelusta ja tietyn tuoteryhmän alihankinnoista. Tiimillä on myös suunnittelun ja tuotannon kehityshankkeita. Ida tekee asiantuntijatyötään itsenäisesti tai yhdessä esimiehensä kanssa ja aina työ liittyy kaikkiin tehtaan toimintoihin ja suureen määrään ihmisiä.  

 

Supply Chain Specialist

Ida on Luvata Porissa Supply Chain -tiimissä. Neljän asiantuntijan tiimi vastaa tehtaan materiaalihankinnoista, päivittäisestä tuotannon suunnittelusta ja tietyn tuoteryhmän alihankinnoista. Tiimillä on myös suunnittelun ja tuotannon kehityshankkeita. Ida tekee asiantuntijatyötään itsenäisesti tai yhdessä esimiehensä kanssa ja aina työ liittyy kaikkiin tehtaan toimintoihin ja suureen määrään ihmisiä.  

 

Lukiossa LUMA-valinnat - ovet auki moniin opiskeluvaihtoehtoihin

Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon, Tuotantotalouden koulutusohjelma - tekniikkaa ja taloutta!

Opiskelukesät Luvatalla erilaisissa tehtävissä ja opintojen ohella kurssiassistentti TTY:llä

Luvatalle töihin työnjohtotehtäviin, Area Responsible ja valmistuminen tuotantotalouden DI:ksi

Välivuosi - mitä haluan opiskella, ei lääkikseen - mutta kauppikseen vai...

Vaihto Tampereen teknilliseen yliopistoon jatkamaan tuotantotalouden opintoja

Vaihtoon Belgiaan, Ghent University: Business engineering

Eteneminen Luvatalla Supply Chain Specialistiksi

Lukion loma-ajat ja kesät töissä ruokakaupassa

Mitä opiskelemaan? Oikeustieteitä, eläinlääkäriksi vai jotain muuta - välivuosi ja töihin

Satakunnan ammattikorkeakouluun, Liiketalouden koulutusohjelma, suuntautuminen laskentatoimi

Työharjoittelussa ja kesätöissä tilitoimistossa ja pankissa

Opintojen ohella töissä pankissa ja vuokrahenkilöstön välitysyrityksessä rekrytointikonsultti

Opinnäytetyön tekeminen ja valmistuminen liiketalouden tradenomiksi

Vuokrahenkilöstön välitysyrityksessä HR-koordinaattori ja teollisuusyrityksessä henkilöstöhallinnon assistentti

Luvata Poriin henkilöstöasiantuntijaksi

HR Specialist

Pilvin työ henkilöstöasiantuntijana on monipuolista: rekrytointi, eli teknologia-osaajien ja muidenkin osaajien töihinotto Luvatalle, palkanlaskijoiden esimies, yhteistyö oppilaitosten kanssa, opinto- ja tutustumiskäyntien järjestäminen koululaisille, opiskelijoille ja muille sidosryhmille, tuki Luvatan esimiehille työsuhdeasioissa, matkajärjestelyt, tilaisuudet henkilöstölle ja sidosryhmille, koulutuksien suunnittelu ja järjestäminen. 

HR Specialist

Pilvin työ henkilöstöasiantuntijana on monipuolista: rekrytointi, eli teknologia-osaajien ja muidenkin osaajien töihinotto Luvatalle, palkanlaskijoiden esimies, yhteistyö oppilaitosten kanssa, opinto- ja tutustumiskäyntien järjestäminen koululaisille, opiskelijoille ja muille sidosryhmille, tuki Luvatan esimiehille työsuhdeasioissa, matkajärjestelyt, tilaisuudet henkilöstölle ja sidosryhmille, koulutuksien suunnittelu ja järjestäminen. 

Lukion loma-ajat ja kesät töissä ruokakaupassa

Satakunnan ammattikorkeakouluun, Liiketalouden koulutusohjelma, suuntautuminen laskentatoimi

Opintojen ohella töissä pankissa ja vuokrahenkilöstön välitysyrityksessä rekrytointikonsultti

Vuokrahenkilöstön välitysyrityksessä HR-koordinaattori ja teollisuusyrityksessä henkilöstöhallinnon assistentti

Mitä opiskelemaan? Oikeustieteitä, eläinlääkäriksi vai jotain muuta - välivuosi ja töihin

Työharjoittelussa ja kesätöissä tilitoimistossa ja pankissa

Opinnäytetyön tekeminen ja valmistuminen liiketalouden tradenomiksi

Luvata Poriin henkilöstöasiantuntijaksi

Yläkoulussa LUMA-aineet ei lempiaineita, mutta onnistuminen motivoi

Ammmatiopisto ja sähkö-ala kiinnosti - monipuolinen koulutus

Erikoistuminen automaatioasentajaksi - työssäoppimisjakso prosessiteollisuudessa vahvisti valintaa

Valmistuminen AOL:sta ja kesätöihin työssäoppimisyritykseen

Vaihto Bolidenille prosessityöntekijäksi

Armeija ja takaisin Bolidenille

Luvata Poriin vakituiseksi tuotantotyöntekijäksi

Tuotantotyöntekijä

Tatu on Luvatalla valamassa kuparia jatkojalostusta varten neljän muun amattilaisen kanssa. Hänen vastuullaan tiimissä on sahata esimerkiksi valetuista kuparilaatoista asiakkaiden tilausten mukaiset tuotteet ja tehdä niistä laatu-analyysit. Fysiikan osaaminen on käytössä analyysejä tehdessä ja matematiikan taidotkin käytössä päivittäin.

 

 

Tuotantotyöntekijä

Tatu on Luvatalla valamassa kuparia jatkojalostusta varten neljän muun amattilaisen kanssa. Hänen vastuullaan tiimissä on sahata esimerkiksi valetuista kuparilaatoista asiakkaiden tilausten mukaiset tuotteet ja tehdä niistä laatu-analyysit. Fysiikan osaaminen on käytössä analyysejä tehdessä ja matematiikan taidotkin käytössä päivittäin.

 

 

Yläkoulussa LUMA-aineet ei lempiaineita, mutta onnistuminen motivoi

Erikoistuminen automaatioasentajaksi - työssäoppimisjakso prosessiteollisuudessa vahvisti valintaa

Vaihto Bolidenille prosessityöntekijäksi

Luvata Poriin vakituiseksi tuotantotyöntekijäksi

Ammmatiopisto ja sähkö-ala kiinnosti - monipuolinen koulutus

Valmistuminen AOL:sta ja kesätöihin työssäoppimisyritykseen

Armeija ja takaisin Bolidenille