Asentajasta tuotannon ammattilaisten kouluttaja

Elektroniikka-asentaja Niko Brotkin halusi töihin "tehtaalle" mukavaan tiimiin. Nyt hän on Muratalla OCD-tiimissä operaattorikouluttajana ja vastaa, että tuotannossa osataan tehdä ihmishenkiä pelastavia antureita.

Niko kouluttaa Muratalla tuotannon henkilöstöä. Murata suunnittelee ja valmistaa antureita mm. auto- ja lääketeollisuudelle. Esimerkiksi sydämentahdistimeen tai auton ajonvakausjärjestelmään asennettava anturi voi pelastaa ihmisen. 

Niko tekee operaattorikouluttajan työtään OCD-tiimissä (Operator Competence Development), joka vastaa sekä uusien tuotannon ammattilaisten kouluttamisesta että tuotannon henkilöstön osaamisen ylläpidosta. Tuotannon henkilöstöä auditoidaan vuosittain. Tiimin vastuulla on myös tuotantoprosessin eri vaiheiden työohjeiden teko ja ylläpito. Tiimi dokumentoi tuotannossa tapahtuneet poikkeamat ja etsii niihin ratkaisuja.

"Kun opetan työn hyvin uusille operaattoreille he tekevät toimivia ja luotettavia antureita!" Ihmisten auttaminen ja työssä onnistuminen motivoi Nikoa. Ongelmien ratkominen ja vaikuttaminen siihen mitä tehdään ja miten on myös innostavaa.

Harrastukset, musiikki ja matkustelu, ovat Nikon mukaan kehittäneet sosiaalisia taitoja ja kerryttäneet esiintymiskokemusta. Ongelmanratkaisukyvyn kehittyminen näkyy myös töiden ulkopuolella!

Koulutus

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto ammattioppilaitoksesta

Ammattinimike

OCD-kouluttaja (Operator Competence Development Instructor) Operaattorikouluttaja
Tähän mennessä
Niko Brotkin

Yläkoulussa: mitä haluaisin tehdä isona? Tekniikka kiinnosti...

Opiskelemaan ammattiopistoon tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintoa

Valmistuminen elektroniikka-asentajaksi

Töihin Nokialle, 3G- ja 4G-verkkojen tukiasemien korjaus- ja asennustöitä

Kiinnostaa työ tehdasympäristössä

Muratalle operaattorikouluttajaksi, töihin "tehtaalle" hyvään tiimiin

OCD-kouluttaja (Operator Competence Development Instructor) Operaattorikouluttaja

Niko on elektroniikka-asentaja ja Muratalla OCD-tiimissä operaattorikouluttaja. Tiimi kouluttaa pääasiassa Muratan uusia työntekijöitä ja auditoi vuosittain tuotannon henkilöstön osaamista. Niko tekee myös työohjeita eri prosessivaiheisiin ja päivittää niitä. Tiimi dokumentoi tuotannossa tapahtuvia virheitä ja etsii niihin ratkaisut.

Niko Brotkin

OCD-kouluttaja (Operator Competence Development Instructor) Operaattorikouluttaja

Niko on elektroniikka-asentaja ja Muratalla OCD-tiimissä operaattorikouluttaja. Tiimi kouluttaa pääasiassa Muratan uusia työntekijöitä ja auditoi vuosittain tuotannon henkilöstön osaamista. Niko tekee myös työohjeita eri prosessivaiheisiin ja päivittää niitä. Tiimi dokumentoi tuotannossa tapahtuvia virheitä ja etsii niihin ratkaisut.

Yläkoulussa: mitä haluaisin tehdä isona? Tekniikka kiinnosti...

Valmistuminen elektroniikka-asentajaksi

Kiinnostaa työ tehdasympäristössä

Opiskelemaan ammattiopistoon tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintoa

Töihin Nokialle, 3G- ja 4G-verkkojen tukiasemien korjaus- ja asennustöitä

Muratalle operaattorikouluttajaksi, töihin "tehtaalle" hyvään tiimiin

Työkaverit

Lukiossa matematiikan ja fysiikan kesäkoulussa Venäjällä: tutustumassa avaruuslentojen komentokeskukseen ja kosmonauttiin

Mitä opiskelemaan yliopistoon, matikkaa ja fysiikkaa vai tekniikkaa?

Ei tutkijaksi "isona"! Aalto-yliopistoon lukion papereilla - Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma, pääaine elektroniikka ja mittaustekniikka

Teekkarina kesätöissä Muratalla tuotannossa ja tuotekehityslaboratoriossa myös opiskelujen ohessa harjoittelijana

Vaihdossa sivuaineopintoja Saksassa Karlsruhen teknillisessä yliopistossa - mikrosysteemitekniikka ja mikroelektroniikkasuunnittelu

VTT:lle (Teknologian tutkimuskeskus) tutkimusharjoittelijaksi ja diplomityön tekeminen

Valmistuminen DI:ksi ja Muratalle testaussuunnittelijaksi

Eteneminen Muratalla anturisuunnittelijaksi

Design Engineer, MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)

Elinan työympäristö Murata Electronicsilla kansainvälinen ja töitä tehdään projekteittain tiimeissä tiiviissä yhteistyössä. Murata on MEMS-antureiden markkinajohtaja lääketieteellisissä sovelluksissa ja instrumenteissa sekä autoteollisuudessa ajonvakausjärjestelmissä. Elina on anturisuunnittelija, hänen työnsä on itsenäistä asiantuntijatyötä: MEMS-elementtien muotoilua ja mallinnusta sekä testausta, simulointia, testaustulosten analysointia ja johtopäätösten tekemistä. Elina suunnittelee ja analysoi itsenäisesti, ongelmat ratkotaan tiimissä.  Elinan anturisuunnittelutiimissä on 11 asiantuntijaa, tiimi on yksi useista tuotekehitys- ja tukitiimeistä.

Design Engineer, MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)

Elinan työympäristö Murata Electronicsilla kansainvälinen ja töitä tehdään projekteittain tiimeissä tiiviissä yhteistyössä. Murata on MEMS-antureiden markkinajohtaja lääketieteellisissä sovelluksissa ja instrumenteissa sekä autoteollisuudessa ajonvakausjärjestelmissä. Elina on anturisuunnittelija, hänen työnsä on itsenäistä asiantuntijatyötä: MEMS-elementtien muotoilua ja mallinnusta sekä testausta, simulointia, testaustulosten analysointia ja johtopäätösten tekemistä. Elina suunnittelee ja analysoi itsenäisesti, ongelmat ratkotaan tiimissä.  Elinan anturisuunnittelutiimissä on 11 asiantuntijaa, tiimi on yksi useista tuotekehitys- ja tukitiimeistä.

Lukiossa matematiikan ja fysiikan kesäkoulussa Venäjällä: tutustumassa avaruuslentojen komentokeskukseen ja kosmonauttiin

Ei tutkijaksi "isona"! Aalto-yliopistoon lukion papereilla - Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma, pääaine elektroniikka ja mittaustekniikka

Vaihdossa sivuaineopintoja Saksassa Karlsruhen teknillisessä yliopistossa - mikrosysteemitekniikka ja mikroelektroniikkasuunnittelu

Valmistuminen DI:ksi ja Muratalle testaussuunnittelijaksi

Mitä opiskelemaan yliopistoon, matikkaa ja fysiikkaa vai tekniikkaa?

Teekkarina kesätöissä Muratalla tuotannossa ja tuotekehityslaboratoriossa myös opiskelujen ohessa harjoittelijana

VTT:lle (Teknologian tutkimuskeskus) tutkimusharjoittelijaksi ja diplomityön tekeminen

Eteneminen Muratalla anturisuunnittelijaksi