Opiskelemaan, mutta mitä ja miksi?

Mitä haluat osata? Mitä haluat tehdä? Pohdi mihin haluat vaikuttaa osaamisellasi ja tulevaisuuden työssäsi. Etsi täältä tietoa opiskelupäätöstesi tueksi! 

Tälle sivulle tulee 100 videotarinaa teknologiayritysten nuorista osaajista. He kertovat työstään ja sen merkityksestä sekä osaamisestaan ja opiskeluvalinnoistaan. Teknologiayrityksissä töissä olevat ovat opiskelleet ammattioppilaitosten, ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen monilla eri koulutusaloilla. Esimerkejä tulevista tarinoista alla.

WSP:n kaupunkianalyytikko Tuija Pakkanen on opiskellut filosofian maisteriksi. Hän kertoo, miten ratkaistaan kaupunginkehitykseen ja -suunnitteluun liittyviä ongelmia - analysoimalla ja visualisoimalla dataa. Tuija tukee WSP:n asiakkaita tekemällä datasta informaatiota, jonka perusteella voidaan tehdä päätöksiä tulevaisuuden elinympäristöistä niin kunnallisella, alueellisella kuin valtiollisellakin tasolla .

WSP auttaa asiakkaitaan luomaan uutta ja korjaamaan vanhaa. Tutkimalla, konsultoimalla ja muotoilemalla rakennettua ympäristöä viihtyisäksi niin, että se kestää ja luo kilpailukykyä.

Vaisalan sovelluspäällikkö, diplomi-insinööri Timo Kerola kertoo, että Vaisalassa tehdään mittalaitteita ja mittausratkaisuja, jotta säätä ja ilmastonmuutoksia voidaan ennustaa luotettavasti ympäri maailma ja myös Marsissa.

"Saan tehdä töitä erilaisten osaajien kanssa ja ratkaista monimutkaisia asiakastarpeita ympäri maailmaa. Tekniikan osaajille on siis tarjolla mielenkiintoista ratkottavaa myös asiakasrajapinnassa ei pelkästään tutkimusta ja tuotekehitystä!"

Vaisalassa tekemämme työ ja kehittämämme teknologiat vaikuttavat päivittäin miljoonien ihmisten elämään kaikkialla maailmassa. Tuotteidemme ja palveluidemme avulla asiakkaamme pystyvät paremmin ymmärtämään ympäristöään ja vaikuttamaan siihen.

Muuta kiinnostavaa

Mahdollisuuksien maailma!

Tekniikasta tai koneista ja laitteista ei tarvitse olla kiinnostunut. Mutta, kannattaa kiinnostua siitä, mitä teknologialla voi saada aikaiseksi.

#teknologiatiistai

Ammatilliset oppilaitokset koko Suomessa järjestävät yhdessä teknologiateollisuuden yritysten kanssa TeknologiaTiistai-tapahtumia marraskuun viimeisenä tiistaina 28.11.2017.

Teknologia on arkea!

Älä tyydy olemaan vain teknologian tehokäyttäjä - voit olla vaikuttamassa arkeesi ja luoda omalla osaamisellasi parempaa tulevaisuutta.

Teknologialla vaikutetaan maailmaan, jossa elämme!

Sinäkin voit olla mukana tekemässä käyttäjäystävällisiä, energiatehokkaita, ekologisia ja taloudellisia teknologisia ratkaisuja - tai viemässä niitä ympäri maailmaa ...

MyTech-ohjelma - tukea ilmiölähtöiseen projektioppimiseen

Yläkoulun ja lukion oppimisprojekteille ideoita, sisältöjä ja yhteistyötä korkeakoulujen ja teknologiayritysten kanssa. Opettaja, tutustu MyTech-ohjelmaan ja ilmoita luokkasi mukaan!