FCG:llä työskentelee konsultoinnin ja suunnittelun osaajia laaja-alaisesti niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Meiltä löytyy kiinnostavia tehtäviä sekä kokeneille asiantuntijoille että vastavalmistuneille.

FCG Finnish Consulting Group Oy tarjoaa julkisten palveluiden kehittämisen, johdon konsultoinnin, monialaisen koulutuksen, yhdyskuntasuunnittelun, vesihuollon sekä talonrakennuksen ja korjausrakentamisen palveluita kotimaassa ja kansainvälisesti. Yhtiön asiakkaina on laajasti sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioita.

FCG:n infrasuunnitteluun liittyvä erityisosaaminen on vahvaa ja laaja-alaista. FCG on yksi alan kärkinimistä monilla infrasuunnittelun osa-alueilla, kuten maankäytön suunnittelussa, yhdyskuntasuunnittelussa, kaavoituksessa ja sitä tukevissa selvityksissä sekä vesihuoltossa, -tutkimuksessa ja vesirakennustekniikassa.

FCG on kärkitoimijoita Suomessa ympäristökonsultoinnissa sekä energia- ja ilmastokonsultoinnissa.

Lisäksi FCG:n kansainvälisellä toiminnalla on pitkä ja vaikuttava, yli neljän vuosikymmenen mittainen historia. Tämä liiketoiminta koostuu sekä kotimaasta käsin koordinoidusta kansainvälisestä kehityskonsultoinnista ja suomalaisen osaamisen viennistä että FCG:n kansainvälisten tytäryhtiöitten toiminnasta.