Teknologiayrityksissä työskentelee eri koulutusasteiden monilta eri koulutusaloilta valmistuneita ihmisiä. Osaajia tarvitaan markkinoinnin, tuotesuunnittelun, hankinnan, valmistuksen, talouden ja viestinnän tehtäviin. Vaihtoehtoja on paljon, ja tehtäviin pääsee erilaisten koulutusreittien kautta.

Suomen merkittävin elinkeino – teknologiateollisuus

50 % Suomen viennistä – teknologiayritykset myyvät tuotteitaan ja palvelujaan eri puolille maailmaa ja aikaansaavat puolet Suomen vientituloista

Työpaikka lähes 300 000 ihmiselle Suomessa –  uusia osaajia teknologiayritykset rekrytoivat vuosittain lähes
30 000
ja kesätyö- ja harjoittelupaikkoja on 15 000 opiskelijalle

75 % Suomen koko elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista – merkittävä panostus tuotteiden, palveluiden ja niiden tekemisen kehittämiseen

Mikä sinusta tulee isona?

Muotoilija, ympäristöasiantuntija, tutkija, suunnittelija, valmistaja, talousasiantuntija, tiedottaja, ohjelmoija, myyjä, ostaja, juristi … Tulevaisuuden työpaikkasi voi löytyä teknologiayrityksestä.

Teknologiayrityksissä pääsee vaikuttamaan siihen, millaisessa maailmassa elämme! Yrityksissä kehitetään älykkäitä ratkaisuja, jotka säästävät ympäristöä, energiaa ja materiaaleja – eri puolilla maailmaa. Ja luodaan parempaa arkea hyödyntämällä esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologiaa.

Mitä tarvitsee osata?

Teknologiayritysten tehtäviin voi kouluttautua eri koulutusasteiden monista eri koulutusohjelmista.

Eniten teknologiayritykset palkkaavat tekniikan ja tietotekniikan koulutuksen eri asteilta ja erilaisista koulutusohjelmista valmistuneita. Koska paraskaan tuote tai palvelu ei myy itse itseään tarvitaan myös esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin sekä muotoilun osaajia

Kielten osaamisesta on ehdottomasti hyötyä, sillä useimmat yritykset toimivat globaalisti. Tiimityöskentelytaidot ovat tärkeitä, sillä harvoin töitä tehdään yksin.

Monenlaista osaamista tarvitaan – mutta yhden ei tarvitse osata kaikkea

Uusia ratkaisuja syntyy, kun erilaiset osaajat tekevät yhdessä töitä: yksi keksii loistavan idean, toinen suunnittelee teknisen toteutuksen ja kolmas ulkoasun, neljäs varmistaa käytettävyyden, viides tuntee materiaalit ja kuudes valmistusmenetelmät... Mukana ovat myös loistavat myynnin ja markkinoinnin sekä hankinnan ammattilaiset ja ne, jotka osaavat johtaa kaikkea tätä. 

Tutustu mitä merkityksellisiä töitä teknologiayrityksissä nyt tehdään. Saat tietoa mahdollisuuksien maailmasta!

Katso myös