AMK insinöörin koulutuksen hankkinut ympäristöinsinööri Juuso Pokkinen työskentelee Vaisalan laatuosastolla. Vaisalalla Juuso kehittää ympäristöjohtamisjärjestelmää, jonka hän kokee sekä haastavaksi, että palkitsevaksi.

Vaisala on maailman johtava sään, ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja valmistava yritys. Vaisala tuottaa tärkeitä, ihmisten elämään olennaisella tavalla vaikuttavia laitteita ja palveluita. Juuson mukaan Vaisalassa ollaan myös itse hereillä ympäristöasioiden suhteen.

Tietoa ympäristövaikutusten tunnistamiseen ja pienentämiseen

Juuso on valmistunut kemiantekniikan insinööriksi Metropolia ammattikorkeakoulusta. Ympäristöinsinöörinä Vaisalalla hän kehittää konsernin ympäristöjohtamisjärjestelmää. Järjestelmän tarkoituksena on ohjata Vaisalan eri toimintoja tunnistamaan ja pienentämään ympäristövaikutuksiaan.

”Pyrin pienentämään yhtiön ympäristöjalanjälkeä ennen kaikkea organisaation omaa suorituskykyä parantamalla. Tehtävänäni on esimerkiksi analysoida toimitusketjujen ja tuotteiden ympäristövaikutuksia. Tehtäväkenttäni on tosi laaja ja sisältää niin lakitekstien tutkimista kuin analysointi- ja suunnittelutöitä”, Juuso kertoo.

Ympäristöinsinööri osaa elinkaarianalyysit

Vaisala on kansainvälisesti toimiva suomalainen yritys, joka tarjoaa havainto- ja mittaustuotepalveluja ja toimittaa niitä 150 maahan. Juuso kertoo, että yritys tunnetaan ehkä parhaiten säälaitteista. Hän on itse tehnyt elinkaarianalyysin muun muassa RS 41 -radiosondille, joka kiinnitetään 20-30 kilometrin korkeuteen lähetettävään sääpalloon. Radiosondeilla mitataan ilman lämpötilaa, kosteutta, painetta sekä tuulen nopeutta ja suuntaa. Sondin tuottaman datan perusteella luodaan sääennusteita.

Vastuunotto ympäristöstä kuuluu Juuson mukaan tiiviinä osana Vaisalan arvoihin.

”Esimerkiksi täällä pääkonttorilla tuotamme osan käyttämästämme energiasta aurinkopaneeleilla. Yli 700 neliömetrin aurinkopaneelit tuottavat noin 15 prosenttia rakennuksen vuotuisesta sähkön tarpeesta”, hän kertoo.

Juuso työskentelee osana Vaisalan laatuosastoa ja on yhtiön ensimmäinen ympäristöinsinöörin nimikkeellä työskentelevä asiantuntija. Työssään hän kertoo tapaavansa päivittäin paljon ihmisiä eri puolilta organisaatiota.

Ympäristötekniikan opintoja pääsee hyödyntämään työssä

Juuso on opiskellut kemiantekniikkaa Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Ympäristötekniikan hän valitsi suuntautumisvaihtoehdokseen.

”Opintoyhdistelmäni tuntui mielekkäältä, sillä kemiantekniikkaa sovelletaan paljon teollisuuteen. Teollisuudella on suuria ympäristövaikutuksia, joita voidaan toimintaa tehostamalla vähentää ja samalla vielä usein luoda mittavia säästöjä. Myös ympäristötekniikan opinnoista on ollut paljon hyötyä nykyisessä työssäni”, Juuso miettii.

Opintojensa jälkeen Juuso haki Vaisalan Giant Leap -harjoitteluohjelmaan, sillä hän oli kuullut ohjelman olevan mielenkiintoinen ja haastava. Giant Leap on kolmen kuukauden mittainen harjoitteluohjelma, johon valitaan parikymmentä korkeakouluopiskelijaa tai vastavalmistunutta.

Vastuu kannustaa nuoria osaajia

”Minulla on aina ollut positiivinen kuva Vaisalasta ja harjoitteluohjelma vaikutti kiinnostavalta. Kolmen kuukauden mittainen harjoittelu olikin tosi positiivinen kokemus, ja kun jakson jälkeen minulle tarjottiin töitä, oli mukava jäädä taloon”, hän kertoo.

Vaisalassa Juuso arvostaa erityisesti sitä, että siellä tehdään tärkeitä, ihmisten elämään olennaisella tavalla vaikuttavia laitteita ja palveluita. Hänestä on myös kannustavaa, että Vaisala antaa nuorille osaajille vastuuta.

Tutustu myös Juuson työkavereihin! Löydät heidät aikajanojen alta.