Kone- ja tuotantotekniikan insinööri Jari Kuusela on LPS-Supervisor Luvatalla Porissa. Hän vastaa tuotannon esimiestehtävistä noin 25 työntekijän ja kesätyöntekijän osalta.

”Työskentelen tuotannon työntekijöiden ja tuotantopäällikön välissä ja toimenkuvani on varsin laaja, joskin se pitää sisällään pääasiassa esimiestehtäviä, ei siis esimerkiksi lainkaan tuotantotöitä”, Jari kertoo.

”Tuotanto sujuu, kun huolehdin, että tekijöitä on sopivasti!”

Luvata valmistaa erilaisia kuparituotteita muun muassa sähkötekniikan sovellutuksiin. Jari kertoo tekevänsä työtään pääasiassa vetämö- ja profiilitehtaalla sekä Sunwiren puolella. Vetämö- ja profiilitehdas valmistaa johdinputkia, kommutaattoreita, hitsauselektrodeja, virtakiskoja ja lankoja esimerkiksi lääke- ja autoteollisuuden käyttöön. Sunwire valmistaa virrankeruunauhaa aurinkopaneeleihin.

Turvallisuus ja työolosuhteet tärkeitä

Jarin päivittäisiin tehtäviinsä kuuluu tuotannonsuunnittelua ja -ohjausta sekä miehistösuunnittelua. Hän siis pitää huolta siitä, että töissä on sopivasti työntekijöitä ja tuotanto sujuu ongelmitta. Työntekijöiden työoloista hän huolehtii esimerkiksi varmistamalla, että turvallisuusseikat on otettu huomioon ja työolosuhteet ovat kunnossa.

Yhteistyötä oston ja myynnin kanssa

Lisäksi Jarin työhön kuuluu kehittämistyötä ja raportointia, osallistumista ostopuolen toimintaan sekä yhteistyötä myyjien kanssa.

”Teen esimerkiksi viikko- ja kuukausitason raportoinnin ja laadin ostoehdotuksia ja huolehdin tarveainehankinnoista. Suunnittelen myös myyjien kanssa, miten tuotteemme saadaan maailmalle. Tarvittaessa olen myös tuurannut alueiden esimiehiä esimerkiksi valimossa.”

Sosiaaliset taidot tärkeitä

Jarin lähimpiin työkavereihin kuuluvat kaksi aluevastaavaa, toimitusketjupäällikkö, tuotantopäällikkö ja tuotannonsuunnittelija. Heidän lisäkseen Jari tekee yhteistyötä päivittäin tiiminvetäjien ja tuotannon työntekijöiden kanssa.

”Parasta työssäni onkin sosiaalinen vuorovaikutus, eli olen paljon tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa. Pidän myös siitä, että työhöni kuuluu vastuunkantoa”, hän miettii.

Jarin mukaan työskentely tehtaalla, jossa on paljon kokeneita metalliammattilaisia, on samalla sekä antoisaa että haastavaa. Pitkään tehtaalla työskennelleitä ammattilaisia ei tarvitse juurikaan ohjata työtehtävissään, sillä he osaavat työnsä yleensä perin pohjin. Haasteellisempaa onkin Jarin mukaan se, kun pitkän uran tehneille ammattilaisille pitäisi opettaa uusia toimintatapoja. Mutta sekin onnistuu, kun asenne on kunnossa.

”Tässä työssä täytyy olla sosiaalisia taitoja. Myös tietynlaisesta luonteenlujuudesta on hyötyä”, Jari toteaa.

Sopimussotilas vaihtoi teknologiaan

Lukion jälkeen Jari teki hetken aikaa töitä teknologiayrityksessä. Sitten tuli aika lähteä armeijaan. Jarin kohdalla armeijakokemus kesti pari vuotta, sillä hän päätti kokeilla sopimussotilaan töitä.

”Viihdyin sotilaana ihan hyvin, mutta myös teknologia-alat kiinnosti, sillä kokemukseni teknologiayrityksessä työskentelystä olivat positiivisia”, hän kertoo.

Jari hakeutui opiskelemaan Satakunnan ammattikorkeakouluun kone- ja tuotantotekniikkaa. Parin vuoden opintojen jälkeen hän pääsi Luvatalle kesätöihin, ja seuraavana kesänä hänelle tarjottiin ”kesäpomon” tehtäviä.

”Uskon, että puolustusvoimien johtajakoulutuksesta oli hyötyä ja pärjäsin tehtävässäni varsin hyvin, sillä minulle tarjottiin työtä tuotannon esimiehenä heti kesän jälkeen”, vastikään insinööriksi valmistunut Jari toteaa.

Tutustu myös Jarin työkavereihin! Löydät heidät aikajanojen alta.