MyTech-ohjelmasta tukea ilmiölähtöiselle oppimisprojektille yläkouluun ja lukioon. Ideoita, sisältöjä ja yhteistyötä korkeakoulujen ja teknologiayritysten kanssa.

Uudet opetussuunnitelmat tuovat ilmiölähtöisen oppimisen kaikkiin kouluihin. Nyt on mahdollisuus uudella tavalla yhdistää opetettavat asiat meitä kaikkia ympäröivään maailmaan. Mutta miten toteuttaa ilmiölähtöinen oppimisprojekti oman luokan kanssa? Kannustamme kokeilemaan rohkeasti ja osallistumaan MyTech-ohjelmaan! Se tarjoaa ideoita ja materiaalia sekä projektipäivän.

Valtakunnallinen MyTech-ohjelma tukee ilmiölähtöisiä ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia yläkoulussa ja lukiossa. Matemaattis-luonnontieteellinen ja/tai teknologiakasvatukseen liittyvä oppimisprojekti toteutetaan koulussa eri aineiden oppituntien puitteissa. Ratkaisuja oppimisprojektin teeman ilmiöihin etsitään myös projektipäivänä, jolloin käydään opintokäynnillä ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa ja teknologiayrityksessä.

Tutustu MyTech-ohjelman sisältöön ja ilmoita luokkasi mukaan! Jo nyt mukaan ilmoittautuneet koulut näet täällä.

 

Teema oppimisprojektille ja aloituskysely oppilaille

Tutustu oppilaidesi kanssa MyTech-ohjelman teemoihin: Kiertotalous ja ilmastonmuutos, Terveys ja hyvinvointi, Tulevaisuuden elinympäristö.
MyTech-ohjelman Teemat  oppimisprojekteille -sivulle tulee lisää teemoihin perehdyttävää aineistoa.

Aloita oppimisprojekti oppilaidesi kanssa teemoihin liittyvällä ennakkokyselyllä. Se helpottaa teeman valinnassa ja auttaa siihen perehtymisessä.
MyTech-ohjelman kyselyt oppilaille -linkistä Kahoot! aloituskyselyyn ja ohjeisiin. Linkistä löytyy ohjeistus myös oppimisprojektin loppukyselyyn. 

 

Projektipäivänä opintokäynti korkeakouluun ja teknologiayritykseen

MyTech-ohjelmassa on projektipäivä, jonka aikana syvennetään tietoja ratkaistavasta ilmiöstä. Projektipäivän opintokäyntikohteet - ammattikorkeakoulut, yliopistot, teknologiayritykset - eri puolilla Suomea tulevat myöhemmin ohjelman sivuille. Nyt MyTech-ohjelmaan ilmoittautuville kouluille etsitään sopivat opintokäyntikohteet.

Projektipäivänä oppilaat pääsevät tutustumaan miten heitä itseään kiinnostavia ilmiöitä tutkitaan ja opiskellaan ratkaisemaan sekä miten teknologiaa hyödynnetään ilmiön haasteiden ratkaisemiseen. Oppilaat näkevät millainen merkitys LUMA- ja teknologia-osaamisella on heidän omaan elämäänsä. 

MyTech-ohjelmassa on mahdollisuus hakea matkakustannustukea projektipäivän opintokäyntikohteisiin. 

 

Materiaaleja ilmiölähtöiseen projektioppimiseen

Materiaaleja oppimisprojektien aiheisiin ja projektityön suunnitteluun löytyy esim. LUMA-keskusten StarT-ohjelman materiaalipankista.
StarT-materiaaleja voi tarkastella kirjautumalla vierailijana.

 

Kokemusten ja oivallusten jakaminen

MyTech-ohjelmassa tavoitteena on jokaisen oppimisprojektin raportointi Tarinoita oppimisesta -sivulle. Kertokaa teemastanne ja tutkittavasta ilmiöstä, kokemuksista ja oivalluksista sekä koulussa että opintokäynneillä. Tarinat - tekstit, kuvat, videot - erilaisista oppimiskokemuksista rohkaisevat muitakin toteuttamaan ilmiölähtöisiä oppimisprojekteja. 

Tarina oman oppimisprojektin etenemisestä kannattaa aloittaa heti ja täydentää sitä koko oppimisprosessin ajan. Opettajat tulevat saamaan tunnukset MyTech-ohjelman Tarinoita oppimisesta -sivulle kokemusten ja oivallusten kertomiseen.

 

Ilmoittautuminen MyTech-ohjelmaan

Kun oppimisprojektin teema on valittu opettaja ilmoittaa luokkansa tai oppilasryhmänsä MyTech-ohjelmaan täyttämällä pyydetyt tiedot  Ohjelmaan ilmoittautuminen -sivulla. 

 

MyTech-ohjelman facebook-ryhmä

MyTech-ohjelman Facebook-ryhmän tavoitteena on olla paikka kaikille ohjelmaan osallistuville opettajille sekä yhteistyökumppaneille korkeakouluista ja yrityksistä kommentoida, kysellä, antaa vinkkejä toisilleen oppimisprojektien ja koko ohjelman kehittämiseksi. 
Liity ryhmään tästä!
 

MyTech-ohjelman toteuttavat Teknologiateollisuus yhdessä jäsenyritystensä sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa eri puolilla Suomea.