MyTech-ohjelmasta tukea ilmiölähtöiselle oppimisprojektille yläkouluun ja lukioon. Ideoita, sisältöjä ja yhteistyötä korkeakoulujen ja teknologiayritysten kanssa.
Uusi ohjelma on valtakunnallinen ja tavoitteena on pitkäaikainen toimintamalli. MyTech-ohjelman toteutus aloitetaan vaiheittain eri puolilla Suomea.

Uudet opetussuunnitelmat tuovat ilmiölähtöisen oppimisen kaikkiin kouluihin. Nyt on mahdollisuus uudella tavalla yhdistää opetettavat asiat meitä kaikkia ympäröivään maailmaan. Mutta miten toteuttaa ilmiölähtöinen oppimisprojekti oman luokan kanssa? Kokeile rohkeasti ja osallistu luokkasi/oppilasryhmäsi kanssa MyTech-ohjelmaan! Se tarjoaa ideoita ja materiaalia sekä projektipäivän.

Valtakunnallinen MyTech-ohjelma tukee ilmiölähtöisiä ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia yläkoulussa ja lukiossa. Matemaattis-luonnontieteellinen ja/tai teknologiakasvatukseen liittyvä oppimisprojekti toteutetaan koulussa eri aineiden oppituntien puitteissa. Ratkaisuja oppimisprojektin teeman ilmiöihin etsitään myös projektipäivänä, jolloin käydään opintokäynnillä ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa ja teknologiayrityksessä.

Tutustu MyTech-ohjelmaan ja ilmoita luokkasi mukaan! 
 

Teema oppimisprojektille ja aloituskysely oppilaille

MyTech-ohjelma tarjoaa kolme vaihtoehtoista teemaa: Kiertotalous ja ilmastonmuutos, Terveys ja hyvinvointi, Tulevaisuuden elinympäristö.
Tutustu oppilaidesi kanssa MyTech-ohjelman teemoihin ja valitaa oppimisprojektillenne sopivin. Teemat löytyvät täältä. Teemat  oppimisprojekteille -sivulle tulee lisää teemoihin perehdyttävää aineistoa.

Teemoihin voi perehtyä myös tutustumalla jo toteutettuihin oppimisprojekteihin Tarinoita oppimisesta -sivulla.

Aloita oppimisprojekti oppilaidesi kanssa teemoihin liittyvällä ennakkokyselyllä. Se helpottaa teeman valinnassa ja auttaa siihen perehtymisessä.
MyTech-ohjelman kyselyt oppilaille -linkistä Kahoot! aloituskyselyyn ja ohjeisiin. Linkistä löytyy ohjeistus myös oppimisprojektin loppukyselyyn. 

 

Projektipäivänä opintokäynti korkeakouluun ja teknologiayritykseen

MyTech-ohjelmassa on projektipäivä, jonka aikana syvennetään tietoja ratkaistavasta ilmiöstä. Projektipäivänä oppilaat pääsevät tutustumaan miten heitä itseään kiinnostavia ilmiöitä tutkitaan ja opiskellaan ratkaisemaan sekä miten teknologiaa hyödynnetään ilmiön haasteiden ratkaisemiseen.Ohjelmassa mukana olevat korkeakoulut ja yritykset valmistelevat oppilaille sopivat toimintamallit teemaan tutustumiseksi - näkemyksiä ja kokemuksia ratkaisujen löytämiseksi. Opintokäynneillä oppilaat pääsevät näkemään ja kokemaan myös miten korkeakoulussa opiskellaan ja tutkitaan teeman haasteita sekä miten ja ketkä niitä teknologiayrityksissä ratkaisevat. He näkevät millainen merkitys LUMA- ja teknologia-osaamisella on heidän omaan elämäänsä.

Projektipäivän opintokäyntikohteet - ammattikorkeakoulut, yliopistot, teknologiayritykset - eri puolilla Suomea tulevat myöhemmin ohjelman sivuille valittaviksi heti ilmoittatumisen yhteydessä. Nyt MyTech-ohjelmaan ilmoittautuneille kouluille etsitään sopivat opintokäyntikohteet lähialueen korkeakoulusta ja teknologiayrityksestä.

MyTech-ohjelmassa on mahdollisuus hakea matkakustannustukea projektipäivän opintokäyntikohteisiin. Katso opintokäyntituen perusteet täältä

Materiaaleja ilmiölähtöiseen projektioppimiseen

Materiaaleja oppimisprojektien suunnitteluun löytyy esim. LUMA-keskusten StarT-ohjelman materiaalipankista ja LUMA SUOMI -kehittämisohjelman Materiaalit-sivulta. Voit luokkasi tai oppilasryhmäsi oppimisprojektilla liittyä myös StarT-oppimisyhteisöksi.

Kokemusten ja oivallusten jakaminen

MyTech-ohjelmassa tavoitteena on jokaisen oppimisprojektin raportointi Tarinoita oppimisesta -sivulle. Kertokaa teemastanne ja tutkittavasta ilmiöstä, kokemuksista ja oivalluksista sekä koulussa että opintokäynneillä. Tarinat - tekstit, kuvat, videot - erilaisista oppimiskokemuksista rohkaisevat muitakin toteuttamaan ilmiölähtöisiä oppimisprojekteja. 

Tarina oman oppimisprojektin etenemisestä kannattaa aloittaa heti ja täydentää sitä koko oppimisprosessin ajan. MyTech-ohjelmaan luokkansa/opilasryhmänsä ilmoittaneet opettajat saavat tunnukset raportin tekemiseen Tarinoita oppimisesta -sivulle.

 

Ilmoittautuminen MyTech-ohjelmaan

Kun oppimisprojektin teema on valittu opettaja ilmoittaa luokkansa tai oppilasryhmänsä MyTech-ohjelmaan täyttämällä pyydetyt tiedot  Ohjelmaan ilmoittautuminen -sivulla. Ilmoittautuminen kannattaa tehdä jo nyt vaikka oppimisprojektinne olisikin esimerkiksi vasta kevät lukukaudella!

Jo nyt mukaan ilmoittautuneet koulut näet täällä.

 

MyTech-ohjelman facebook-ryhmä

MyTech-ohjelman Facebook-ryhmän tavoitteena on olla paikka kaikille ohjelmaan osallistuville opettajille sekä yhteistyökumppaneille korkeakouluista ja yrityksistä kommentoida, kysellä, antaa vinkkejä toisilleen oppimisprojektien ja koko ohjelman kehittämiseksi. 
Liity ryhmään tästä!
 

MyTech-ohjelman toteuttavat Teknologiateollisuus yhdessä jäsenyritystensä sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa eri puolilla Suomea.