Automaatiotekniikan insinööriksi opiskellut Tuulia Kuoppamäki oli juuri aloittanut uuden työnsä MSK Cabinsin tuotannonsuunnittelutiimissä, kun hän kertoi oman tarinansa. Tuulia on  edennyt vauhdilla vaativampiin tehtäviin. Ensin hänet nimettiin MSK Cabinsin kokoonpanosta vastaavaksi osastoinsinööriksi ja nyt hän on MSK Groupin toisen tytäyhtiön Junkkarin tuotantopäällikkönä.

MSK Cabins on osa monialaista MSK Groupia, joka on korkean teknologian perhekonserni Etelä-Pohjanmaalla. MSK Groupin tuotteita myydään kaikkialla maailmassa - ja maatalousyrittäjän arki sujuu, sukupolvesta toiseen.

Kun Tuulia kertoi tätä tarinaansa harjoittelustaan ja työstään MSK Cabinsilla hän oli juuri aloittanut tuotannonsuunnittelijana ja työhön perehtyminen oli vauhdissa. "Kolmen nuoren naisen tiimissä työpäivät sujuvat jouhevasti!"

Tuotannon suunnittelua, laadun seurantaa, aloitetoimikunta…

Valtra-traktoreiden turvaohjaamoja valmistava MSK Cabins Kauhavalla on Tuulialle tuttu yritys. Jo opintojen aikaisessa työharjoittelussa hän pääsi tekemään monenlaisia kehitystehtäviä. Harjoittelun jälkeen työt jatkuivat ensin tuotannonkehitysinsinöörin tehtävänimikkeellä ja sen jälkeen hänestä tuli tuotannonsuunnittelija. 

”Tehtäviini tulevat kuulumaan tuotannon materiaalien saldojen seuraaminen, inventoinnin tuki, muutosten hallinta, tuoterakenteiden ylläpito, Valtran laatuseuranta sekä aloitetoimikunnan sihteerin tehtävät”, hän luettelee.

Hän on innoissaan työstään kolmen nuoren naisen tiimissä.

"Vaihtelevia työtehtäviä sisältävät työpäivät sujuvat jouhevasti."

Tuulian aamut alkavat raporttien ajolla ja tarkastelulla sekä sähköpostien läpikäynnillä. Päivän mittaan hän käy läpi materiaalisaldoja. Löytäessään eroja ja puutteita hän selvittää niiden taustalla olevat syyt.

”Jokin materiaali on voinut olla väärällä varastopaikalla, tuoterakenteessa voi olla virhe tai jotain materiaalia on voinut tulla toimittajalta väärä määrä”, Tuulia selostaa.

”On tärkeää, että mahdolliset virheet korjataan heti perusteellisesti, jotta ne eivät toistu. Näin järjestelmä kehittyy koko ajan tarkemmaksi.”

Iltapäivisin Tuulia päivittää laatuseurannan ajan tasalle. Työntekijöiden tekemiä aloitteita ja parannusehdotuksia hän käy läpi aina, kun niitä saapuu järjestelmään. Tuulialla on päivän aikana myös palavereja, jotka liittyvät niin tuotannonsuunnitteluun, laatuun kuin aloitetoimikuntaan. Juuri nyt ison osan työpäivistä vievät asiakkailta tulevien muutostiedotteiden viemiset tuotantoon.

Työharjoittelu poiki vakituisen työn

Tuulia huomasi kiinnostuksensa teknisiin asioihin jo lukio-iässä. Matemaattiset aineet sujuivat hyvin ja vapaa-ajalla hän viihtyi musikaalisten harrastustensa lisäksi skootterinsa huolto- ja korjauspuuhissa.

Lukion jälkeen Tuulia suoritti materiaali- ja konetekniikan opintoja Tampereen teknillisessä yliopistossa. Sitten hän päättikin muuttaa Seinäjoelle ja aloittaa automaatiotekniikan opinnot ammattikorkeakoulussa.

Insinööriopintojen kolmannen vuoden jälkeen Tuulialle tarjoutui tilaisuus tehdä työharjoittelu MSK Cabinsilla. Työharjoittelun aikana hän teki valokuvallisia huolto-ohjeita tuotannon koneille ja kehitti toiminnanohjausjärjestelmään liitettyä huoltomoduulia, joka aikatauluttaa ennakoivaa huoltoa. Lisäksi hän vei loppuun maalaamoon liittyvän tutkimusprojektin.

”Maalaamoprojektin päätyttyä jatkoin tuotannonkehityksen tehtäviin vakituisessa työsuhteessa. Ja nyt olen siis juuri aloittanut uudet tehtävät tuotannonsuunnittelussa”, Tuulia kertoo.

Vaikka työt veivät Tuulian mukanaan, hän on vienyt myös opintojaan eteenpäin töidensä ohella, ja aikoo valmistua vielä kuluvan vuoden aikana.

Ylpeydenaiheina turvallisuus, viihtyvyys ja ergonomia

Tuulialla ei ollut ennen MSK Groupille tuloaan juurikaan kokemusta traktoreista tai maatalouskoneista. Hän on kuitenkin jo päässyt hyvin sisälle traktoreiden maailmaan - myös kokeilemalla ajamista eri traktorimalleilla. Tuulia on ylpeä MSK Cabinsin turvaohjaamoista.

”Valmistamamme traktorin turvaohjaamo on merkittävä edelläkävijä maatalouskoneiden turvallisuudessa ja viihtyvyydessä. Turvaohjaamo suojaa traktorin käyttäjää, jos traktori sattuisi kaatumaan tai joutuu törmäykseen. Turvallisuuden lisäksi ohjaamoissamme on erilaisia lisävarusteita ja apuvälineitä, joilla lisätään viihtyvyyttä ja ergonomiaa."

”Esimerkiksi ilmastointi lämpimänä kesäpäivänä tai tiivis ja lämmin ohjaamo talvipakkasilla on miellyttävä työympäristö. Turvaohjaamo on myös suoja pölyävillä pelloilla ja teillä, ja voisi sanoa, että jopa terveyteen vaikuttava tekijä.”

Tutustu myös Tuulian työkavereihin! Löydät heidät aikajanojen alta.